Dokumenty

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4:

(do pobrania – tutaj)

Stołówka szkolna:

Regulamin stołówki zsp4

załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA STOŁÓWKĘ nowe

załącznik nr 2 – REZYGNACJA Z OBIADÓW

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZSP nr 4 w Limanowej:

dane osobowe

Regulamin wycieczek:

REGULAMIN WYCIECZEK

Tryb i warunki zwolnień z lekcji i usprawiedliwiania nieobecności:

tryb_i_warunki_usprawiedliwiania_nieobecno_uci

wzór zwolnienia:

zwolnienie

wzór usprawiedliwienia:

usprawiedliwienie

REGULAMIN-KORZYSTANIA-Z-TELEFONÓW-NA-TERENIE-SZKOŁY

Wymagania przedmiotowe i kryteria oceniania:

JĘZYK POLSKI (mgr Małgorzata Rychlewska)

klasa 5 – kryteria 5

klasa 6 –  kryteria 7

klasa 7 –  kryteria 8

MATEMATYKA (mgr Małgorzata Sochacka)

kryteria_matematyka klasy: 4a, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b

INFORMATYKA  (mgr Małgorzata Sochacka)

kryteria_informatyka klasa 8b

JĘZYK ANGIELSKI (mgr Ewa Binek)

kryteria ogólne – kryteria oceniania_podst._ang

wymagania programowe dla poszczególnych klas:

klasa IV – New_Hot_Spot_1_kryteria_oceniania

klasa V – New_Hot_Spot_2_kryteria_oceniania

klasa VI – New_Hot_Spot_3_kryteria_oceniania

klasa VII – New_Voices_kl7_kryteria_oceniania

klasa VIII – Repetytorium_Osmoklasisty_KRYTERIA_OCENIANIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE (mgr Joanna Głabuś-Chowaniec)

Kryteria oceniania 2 z WF 2017-18 kl. 4-8 zmienione