Dokumenty

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4:

(do pobrania – tutaj)

Warunki ubezpieczenia uczniów

Zakres ubezpieczenia 22

NNW_Oswiata_OWU

Zgoda na grupowe zajęcia sprawnościowo zdrowotne

Zgoda rodzica 2

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZSP nr 4 w Limanowej:

Ogólna klauzula informacyjna

Regulamin Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w czasie pandemii

Regulaminu Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w czasie pandemii

Tryb i warunki zwolnień z lekcji i usprawiedliwiania nieobecności:

tryb_i_warunki_usprawiedliwiania_nieobecno_uci

wzór zwolnienia:

Zwolnienie z lekcji

wzór usprawiedliwienia:

usprawiedliwienie

REGULAMIN-KORZYSTANIA-Z-TELEFONÓW-NA-TERENIE-SZKOŁY-1

Wymagania przedmiotowe i kryteria oceniania:

JĘZYK POLSKI (mgr Małgorzata Rychlewska)

klasa 4 a – wymagania 4 a

klasa 6 b – wymagania 6b

klasa 8 a – wymagania 8a

JĘZYK POLSKI (mgr Jolanta Szumilas)

WYMAGANIA EDUKACYJNE – KLASA VII

MATEMATYKA  (mgr Małgorzata Sochacka)

kryteria_mat

podstawa_MAT_7_8

INFORMATYKA 

TECHNIKA (mgr Zofia Pachut) 

JĘZYK ANGIELSKI (mgr Ewa Binek)

kryteria ogólne – kryteria-oceniania_podst._ang

wymagania programowe dla poszczególnych klas:

klasa IV – New_Hot_Spot_1_kryteria_oceniania

klasa V – New_Hot_Spot_2_kryteria_oceniania

klasa VI –New_Hot_Spot_3_kryteria_oceniania

klasa VII –Repetytorium_Osmoklasisty_cz1_KRYTERIA_OCENIANIA

klasa VIII –Repetytorium_Osmoklasisty_cz2_KRYTERIA_OCENIANIA

GEOGRAFIA, PRZYRODA (mgr Bożena Daniel)

Sp 2020-21 kryteria ocen

FIZYKA (mgr Anna Sarapata)

klasa VII – przedmiotowy -system-oceniania-spotkania-z-fizyka-klasa-7

klasa VIII – przedmiotowy-system-oceniania-spotkania-z-fizyka-klasa-8

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z fizyki przez uczniów

JĘZYK ANGIELSKI – KLASY 1-3 (mgr Adela Ogiela)

Zasady oceniania i wymagania kl. 1-3 – j. ang.

JĘZYK NIEMIECKI (mgr Adela Ogiela)

Przedmiotowy system oceniania kl.7 i 8 – j. niem.

WYCHOWANIE FIZYCZNE (mgr Joanna Głabuś-Chowaniec, mgr Albert Golonka, mgr Zdzisław Sułkowski)

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE kl 4-8 – 2021/2022

Regulamin wycieczek:

REGULAMIN WYCIECZEK

Skip to content