Dokumenty

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4:

(do pobrania – tutaj)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZSP nr 4 w Limanowej:

dane osobowe

Regulamin Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w czasie pandemii

Regulaminu Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w czasie pandemii

Tryb i warunki zwolnień z lekcji i usprawiedliwiania nieobecności:

tryb_i_warunki_usprawiedliwiania_nieobecno_uci

wzór zwolnienia:

zwolnienie

wzór usprawiedliwienia:

usprawiedliwienie

REGULAMIN-KORZYSTANIA-Z-TELEFONÓW-NA-TERENIE-SZKOŁY

Wymagania przedmiotowe i kryteria oceniania:

JĘZYK POLSKI (mgr Małgorzata Rychlewska)

klasa 4 a – wymagania 4 a

klasa 6 b – wymagania 6b

klasa 8 a – wymagania 8a

JĘZYK POLSKI (mgr Jolanta Szumilas)

WYMAGANIA EDUKACYJNE – KLASA VII

MATEMATYKA 

INFORMATYKA (mgr Zofia Pachut) 

PSO informatyki

TECHNIKA (mgr Zofia Pachut) 

PSO technika

JĘZYK ANGIELSKI (mgr Ewa Binek)

kryteria ogólne – kryteria-oceniania_podst._ang

wymagania programowe dla poszczególnych klas:

klasa IV – New_Hot_Spot_1_kryteria_oceniania

klasa V – New_Hot_Spot_2_kryteria_oceniania

klasa VI – New_Hot_Spot_3_kryteria_oceniania

klasa VII – Repetytorium_Osmoklasisty_cz1_KRYTERIA_OCENIANIA

klasa VIII – Repetytorium_Osmoklasisty_KRYTERIA_OCENIANIA

GEOGRAFIA, PRZYRODA (mgr Bożena Daniel)

Sp 2020-21 kryteria ocen

JĘZYK ANGIELSKI – KLASY 1-3 (mgr Adela Ogiela)

PSO Z J. ANG. kl 1-3 A.Ogiela

JĘZYK NIEMIECKI (mgr Adela Ogiela)

Przedmiotowy system oceniania kl.7 i 8

WYCHOWANIE FIZYCZNE (mgr Joanna Głabuś-Chowaniec)

Kryteria oceniania 2 z WF 2017-18 kl. 4-8 zmienione

Regulamin wycieczek:

REGULAMIN WYCIECZEK

Skip to content