Dokumenty

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4:

STATUT-ZSP-nr-4

Warunki ubezpieczenia uczniów

Zakres ubezpieczenia 22

NNW_Oswiata_OWU

Zgoda na grupowe zajęcia sprawnościowo zdrowotne

Zgoda rodzica 2

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZSP nr 4 w Limanowej:

Ogólna klauzula informacyjna

Regulamin Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w czasie pandemii

Regulaminu Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w czasie pandemii

Tryb i warunki zwolnień z lekcji i usprawiedliwiania nieobecności:

tryb_i_warunki_usprawiedliwiania_nieobecno_uci

wzór zwolnienia:

Zwolnienie z lekcji

wzór usprawiedliwienia:

usprawiedliwienie

REGULAMIN-KORZYSTANIA-Z-TELEFONÓW-NA-TERENIE-SZKOŁY-1

Wymagania przedmiotowe i kryteria oceniania:

Klasy 1-3:

Wymagania-edukacyjne-w-klasach-I-III-ZSP-4

JĘZYK POLSKI (mgr Małgorzata Rychlewska)

Sposób, tryb i warunki uzyskiwania ocen na j. polskim

klasa 4 b – Wymagania edukacyjne kl. 4.

klasa 5 b – Wymagania edukacyjne kl. 5.

klasa 6 b – Wymagania edukacyjne kl. 6.

klasa 8 a –Wymagania edukacyjne kl. 8.

JĘZYK POLSKI (mgr Jolanta Szumilas)

klasa 4: wymagania – jpolski4-1

klasa 6: wymagania edukacyjne – jpolski6

klasa 8: wklasa 8 wymagania

MATEMATYKA  (mgr Patrycja Puch)

klasa 6 – wymagania matematyka klasa 6

klasa 7 – wymagania matematyka klasa 7

klasa 8 – wymagania matematyka klasa 8

INFORMATYKA 

TECHNIKA (mgr Zofia Pachut) 

JĘZYK ANGIELSKI (mgr Ewa Binek)

kryteria ogólne – kryteria-oceniania_podst._ang_ogólne

wymagania programowe dla poszczególnych klas:

klasa IV – Together 1_kryteria_oceniania_klasa 4

klasa V – New_Hot_Spot_2_kryteria_oceniania_klasa 5

klasa VI – New_Hot_Spot_3_kryteria_oceniania_klasa 6

klasa VII – Repetytorium_Osmoklasisty_cz1_KRYTERIA_OCENIANIA_klasa 7

klasa VIII – Repetytorium_Osmoklasisty_cz2_KRYTERIA_OCENIANIA_klasa 8

PRZYRODA (mgr Anna Sarapata)

HISTORIA, WOS, EDB (mgr Krzysztof Biernat)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII WOS

wymagania-edukacyjne-4-klasa-docx (1)

wymagania-edukacyjne-na-oceny-kl-5-doc (4)

wymagania-edukacyjne-na-oceny-kl-6-doc-doc (2)

wymagania-edukacyjne-na-oceny-kl-7-doc (2)

wymagania-edukacyjne-na-oceny-kl-8-doc (1)

EDB 8 rozklad-materialu-wraz-z-planem-wynikowym-podstawa

WOS 8 wymagania-edukacyjne-na-poszczegolne-oceny-dzis-i-jutro (1)

FIZYKA (mgr Anna Sarapata)

klasa VII – przedmiotowy -system-oceniania-spotkania-z-fizyka-klasa-7

klasa VIII – przedmiotowy-system-oceniania-spotkania-z-fizyka-klasa-8

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z fizyki przez uczniów

JĘZYK ANGIELSKI – KLASY 1-3 (mgr Adela Ogiela)

Kryteria oceniania_Tiger_Friends_1

Tiger_Friends_2_kryteria_oceniania

Tiger&Frends 3_kryteria oceniania

JĘZYK NIEMIECKI (mgr Adela Ogiela)

meine-deutschtour-kl-7-przedmiotowy-system-oceniania

meine-deutschtour-kl-8-przedmiotowy-system-oceniania

WYCHOWANIE FIZYCZNE (mgr Zdzisław Sułkowski, mgr Albert Golonka, mgr Mateusz Łątka)

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE kl 4-8

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE (mgr Janusz Matras)

wychowanie do życia w rodzinie

Regulamin wycieczek:

REGULAMIN WYCIECZEK

Skip to content