Dokumenty

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4:

(do pobrania – tutaj)

Stołówka szkolna:

Regulamin stołówki zsp4

załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA STOŁÓWKĘ nowe

załącznik nr 2 – REZYGNACJA Z OBIADÓW

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZSP nr 4 w Limanowej:

dane osobowe

Regulamin wycieczek:

REGULAMIN WYCIECZEK

Tryb i warunki zwolnień z lekcji i usprawiedliwiania nieobecności:

tryb_i_warunki_usprawiedliwiania_nieobecno_uci

wzór zwolnienia:

zwolnienie

wzór usprawiedliwienia:

usprawiedliwienie

REGULAMIN-KORZYSTANIA-Z-TELEFONÓW-NA-TERENIE-SZKOŁY

Wymagania przedmiotowe i kryteria oceniania:

MATEMATYKA (mgr Katarzyna Golińska)

klasa IV – https://www.zsp4.limanowa.pl/wp-content/uploads/2016/09/przedmiotowy-system-oceniania-klasa-4.doc

klasa V – https://www.zsp4.limanowa.pl/wp-content/uploads/2016/09/przedmiotowy-system-oceniania-klasa-5.doc

klasa VI – https://www.zsp4.limanowa.pl/wp-content/uploads/2016/09/przedmiotowy-system-oceniania-klasa-6.doc

MATEMATYKA (mgr Małgorzata Sochacka)

kryteria oceniania :

 kryteria_mat

INFORMATYKA  (mgr Małgorzata Sochacka)

Inf_kryteria

JĘZYK ANGIELSKI (mgr Ewa Binek)

kryteria ogólne – kryteria oceniania_podst._ang

wymagania programowe dla poszczególnych klas:

klasa IV – New_Hot_Spot_1_kryteria_oceniania

klasa V – New_Hot_Spot_2_kryteria_oceniania

klasa VI – New_Hot_Spot_3_kryteria_oceniania

klasa VII – New_Voices_kl7_kryteria_oceniania

klasa VIII – Repetytorium_Osmoklasisty_KRYTERIA_OCENIANIA

JĘZYK NIEMIECKI i ANGIELSKI (mgr Adela Ogiela)

klasa 8 – meine-deutschtour-kl-8-przedmiotowy-system-oceniania

przedmiotowy-system-oceniania-do-meine-deutschtour-czesc-3-

klasy 1-3 – PSO Z J. ANG. kl 1-3 A.Ogiela

klasa 7 – Wymagania kl 7

zakres-wymagan-edukacyjnych-na-poszczegolne-oceny-szkolne(1)

JĘZYK POLSKI (mgr Jolanta Szumilas)

klasy IV – ivWYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEG1

klasa VIa – WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH

WYCHOWANIE FIZYCZNE (mgr Joanna Głabuś-Chowaniec)

Kryteria oceniania 2 z WF 2017-18 kl. 4-8 zmienione

MATEMATYKA (mgr Małgorzata Sochacka)

kryteria oceniania :

 kryteria_mat

INFORMATYKA  (mgr Małgorzata Sochacka)

Inf_kryteria

JĘZYK ANGIELSKI (mgr Ewa Binek)

kryteria ogólne – kryteria oceniania_gim._ang

wymagania programowe dla klasy trzeciej:

Repetytorium gimnazjalisty, kryteria oceniania

New_Voices_3_kryteria_oceniania

JĘZYK NIEMIECKI (mgr Adela Ogiela)

Kryteria ogólne j. niem.PSO

Wymagania kl 3 gimn

WYCHOWANIE FIZYCZNE (mgr Joanna Głabuś-Chowaniec)

Kryteria oceny ucznia z WF, gimnazjum