Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej

Wstęp deklaracji

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.zsp4.limanowa.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej

ul. Reymonta 3

34-600 Limanowa

tel. 18 3376037

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2021-03-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

 • Możliwość zwiększenia, zmniejszenia teksu
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast oraz ujemny kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • Jasne tło
 • Możliwość podkreślenia hiperłącza
 • Czytelny tekst
 • Mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-23

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Witkowska
e-mail:sekretariat.zsp4@miasto.limanowa.pl
Telefon: 18 3376037

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej:

 • Budynek szkoły jest zlokalizowany na terenie miasta Limanowa. Został oddany do użytku w 1986 roku.
 • Budynek składa się z 6 części: budynek A i B, budynek administracyjny (m.in. ze stołówką, biblioteką i świetlicą), budynek przedszkola i dwóch sal gimnastycznych.
 • Posiada dobrą dostępność komunikacyjną (dot. komunikacji publicznej i prywatnej).
 • W otoczeniu znajduje się przejście dla pieszych.
 • Przy szkole znajduje się duży parking z oznakowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do budynku jest oświetlone i łatwe do odnalezienia.
 • Strefa wejściowa do budynku oraz miejsca wokół budynku są utwardzone bez nierówności.
 • Przy bocznym wejściu do budynku znajduje się przestrzeń do manewrowania wózkiem inwalidzkim.
 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy. Prowadzi do niego 8 schodów, brak przy tym wejściu podjazdu dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dostęp do budynku zapewnia także 8 innych wejść, wejście główne (8 schodów) i do przedszkola (4 schody) wyposażone w schody i poręcze .
 • Drzwi wejściowe w budynku umożliwiają przejazd wózkiem inwalidzkim, a ich otwarcie nie wymaga użycia znacznej siły. Pracownicy szkoły pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami dostać się do środka oraz załatwić potrzebne sprawy.
 • Wewnątrz budynek A posiada 4 kondygnacje, budynek B 3 kondygnacje, łącznie są 4 klatki schodowe.
 • Brak w budynku urządzeń do komunikacji pionowej dla osób niepełnosprawnych (np. winda, pochylnia, platforma schodowa).
 • Budynek posiada 3 toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wygenerowanego pomieszczenia dla rodzica (opiekuna z dzieckiem).
 • Pomieszczenia na poziomie parteru i piętra są częściowo dostępne (próg z parteru budynku B do budynku administracyjnego. Korytarze w budynku są szerokie i przestrzenne. Na piętra prowadzą schody zabezpieczone barierkami i poręczami.
 • W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku brak urządzeń dla osób z wadami słuchu.
 • Na każdej kondygnacji znajduje się plan ewakuacji zawierający rozkład pomieszczeń.
 • Krawędzie schodów zostały wyposażone w taśmę kontrastową (żółto-czarną).
 • Budynek nie posiada wind.
 • Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów przebywających w obiekcie nie ma możliwości wstępu z psem asystującym
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dokumenty:

przedszkole

szkoła podstawowa

 

 

Skip to content