Historia szkoły

SZKOŁA DAWNIEJ

Historia naszej szkoły sięga początków XIX wieku. Swoją działalnością chlubnie wpisała się na karty 700-letniej historii Łososiny Górnej i Limanowej. Od początku istnienia służyła naszej społeczności wychowując i kształcąc wiele pokoleń rodaków dla dobra naszej małej ojczyzny oraz Polski.

Założycielem Szkoły Parafialnej w Łososinie Górnej był, w 1839 r., ks. Jan Mrozek. Kształciły się w niej dzieci z gmin: Łososina Górna, Młynne, Bałażówka, Walowa Góra, Makowica, Pasierbiec i częściowo Piekiełko. W roku 1888 rozpoczęła się budowa parterowego budynku szkolnego. Pierwszą kierowniczką szkoły została Paulina Strecowa w 1904. Podczas I wojny światowej naukę w szkole zawieszono na czas działań wojennych, a budynek został przeznaczony na kwatery wojskowe. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 szkoła zaczęła na nowo funkcjonować.

/Budynek szkoły – parter wybudowany w latach 1888 – 1900. Piętro dobudowane w 1930 r. Uczono w nim do 1986 r./

/Dworek z początku XIX wieku w okresie powojennym został przyznany szkole i przedszkolu. W okresie międzywojennym działała tu Górska Szkoła Rolnicza. /

Na kartach historii szkoły zapisał się wybitny kierownik Stanisław Odziomek, który to stanowisko objął w 1928 r. Pod jego nadzorem dobudowano piętro do budynku szkolnego, odsłonięto w parku łososińskim Pomnik Legionistów, który sam zaprojektował oraz posadzono ponad 200 drzew. W przededniu wybuchu II wojny światowej obchodzono 100-lecie istnienia Szkoły Powszechnej w Łososinie Górnej. Wtedy też poświecono i przekazano społeczności szkolnej Sztandar Publicznej Szkoły.

/Sztandar Szkoły – awers  – Biały Orzeł w koronie, rewers – Matka Boska/

W roku 1939 wybucha II wojna światowa. Stanisław Odziomek zostaje usunięty ze stanowiska. Sztandar w czasie wojny przechowywany był w okolicach Walowej Góry, a po zakończeniu wojny do 1989 był pod czujnym nadzorem kolejnych dyrektorów.

Po zakończeniu wojny w 1945 r. stanowisko kierownika ponownie obejmuje Stanisław Odziomek. Jednym z wydarzeń, które do dzisiejszego dnia wzbudza emocje wśród mieszkańców Łososiny Górnej, był strajk młodzieży w 1956 r. spowodowany wycofaniem ze szkoły nauki religii oraz zakazem umieszczenia krzyży w salach lekcyjnych. Dzięki stanowczemu sprzeciwowi władze komunistyczne wycofują się z zakazu. Rok po strajku powstaje przedszkole, a następnie część lekcji przenosi się do zabytkowego, dziś już nieistniejącego, dworku. Po śmierci Stanisława Odziomka w 1969 r. funkcję kierownika obejmuje Aniela Nowak. To za jej kierownictwa nastąpiła reforma administracyjna, podczas której utworzono gminę Łososinę Górną, a szkoła zmieniła swój status na Zbiorczą Szkołę Gminą. Następcą Anieli Nowak był Adam Olchawa.

W roku 1977 gmina Łososina Górna została zlikwidowana i wieś wraz ze szkołą zostaje przyłączona do miasta Limanowa. Dyrektorką szkoły zostaje Genowefa Sroka w 1978 r. W roku 1980 miał miejsce pożar zabytkowego dworku, w którym odbywały się lekcje. Doraźnie adaptowano remizę OSP na cele szkolne. Mieszkańcy utworzyli Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Kompleks szkolny, budowany ze środków centralnych, ostatecznie powstaje w 1988 r. Dyrektorem zostaje Stefan Kwietniowski.

/Budowa szkoły została zakończona w 1988 roku. Kompleks boisk sportowy „Orlik” została wybudowany w 2013 roku./

Po przełomie, w roku 1990, odżyły przedwojenne tradycje szkoły, która do tej pory kładzie nacisk na wychowanie patriotyczne. W 1992 nadano szkole podstawowej imię patrona św. Jana z Kęt i ustanowiono dzień 20 października Świętem Szkoły.

W latach 2000- 2015 funkcję dyrektora pełni Halina Golonka. Powstaje Zespół Szkół Samorządowych nr 4, która to nazwa funkcjonuje do dziś. Podczas uroczystości 170-lecia istnienia szkoły, ZSS nr 4 otrzymuje nowy Sztandaru i imię św. Jana z Kęt.

/Dyrektor Szkoły Halina Golonka przekazuje Sztandar uczniom.  Na którym widnieje w awersie orzeł w koronie, w rewersie św. Jan z Kęt i wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. /

W roku 2015 Dyrektorem szkoły zostaje Albert Golonka, wieloletni nauczyciel i trener tenisa stołowego.

/Dyrektor ZSS nr 4 w Limanowej mgr Albert Golonka/

Według założeń reformy oświatowej, w roku szkolnym 2017/2018, gimnazjum zostaje stopniowo wygaszane i powstaje ośmioklasowa szkoła podstawowa. Nasza placówka zmienia nazwę na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej

Skip to content