Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna codziennie od 7.00 do 16.30

Cele i zadania świetlicy szkolnej:

  •  zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,
  • stworzenie warunków do nauki,
  • zabawa i rekreacja,
  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań dzieci,
  • nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia,
  • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem , psychologiem

IMG_7927 IMG_7928