Samorząd uczniowski

Szkoła podstawowa:

Michał Kęska– przewodniczący

Justyna Kociołek – zastępca

Rafał Jurowicz– skarbnik

Lilianna Michalik– sekretarz

Opiekun samorządu – mgr Wojciech Dudek

Działalność:

– cykliczny międzyklasowy konkurs o patronie szkoły św. Janie z Kęt

– organizacja zabawy andrzejkowej i karnawałowej

– wizyta św. Mikołaja w Domu Dziecka na Pasierbcu

– kiermasz stroików bożonarodzeniowych
– obchody Pierwszego Dnia Wiosny

– Dzień Dziecka na sportowo

Gimnazjum:

Aleksandra Raczek – przewodnicząca

Daria Kokot – zastępca

Anna Kokot – skarbnik

Opiekun samorządu – mgr Krzysztof Biernat