Innowacje pedagogiczne

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej w roku szkolnym 2019/2020 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

1. “Zręczne ręce” – innowacja prowadzona przez panią Elżbietę Kołodziej, dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mająca na celu usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, rozwijanie sprawności ruchowej dłoni.

2. “I Ty możesz czytać dzieciom” – innowacja służąca promocji czytelnictwa, prowadzona przez panie Dorotę Piórkowską oraz Dorotę Atłas.

Walentynki w bibliotece

Kolejne spotkanie w bibliotece szkolnej pod hasłem „I Ty możesz czytać dzieciom”

3. “Poznajemy świat” – innowacja prowadzona przez panią Ewę Binek, mająca na celu popularyzację wiedzy o geografii, historii, tradycjach, kulturze i religii innych krajów, uczenie tolerancji wobec innych narodowości, ukazanie wartości uczenia się języków obcych.

“Nie taki smok straszny…” – spotkanie z panią sinolog

4. “Codzienne spotkania z językiem angielskim w przedszkolu” – innowacja prowadzona w zerówce przez panią Edytę Klimczak, której głównym celem jest wprowadzenie dziecka w świat nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę i osłuchanie z językiem angielskim podczas codziennych czynności rutynowych.

5. “Gimnastyka buzi i języka” – innowacja prowadzona przez logopedę panią Wiesławę Steczowicz – Głowacką, mająca na celu pomoc dzieciom z zaburzeniami mowy.

6. “Dużo czytamy, świat poznamy” – innowacja prowadzona przez panią Annę Palacz w klasie 1b, mająca na celu promocję czytelnictwa od najmłodszych lat, a przez to na rozwijanie wyobraźni oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Dużo czytamy, świat poznamy – innowacja w klasie 1b.

Konkurs „Czy znasz wiersze Juliana Tuwima?” w klasie 1 b

7. “W krainie ortografii” – innowacja prowadzona przez panią Marię Hejmej w klasie 3a,  jest wzbogaceniem programu  „ Nowi Tropiciele ” w zakresie  edukacji  polonistycznej.  Uwzględnia naukę, utrwalanie  i usystematyzowanie wiadomości.