Innowacje pedagogiczne

Rok szkolny 2021/2022

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej w roku szkolnym 2021/2022 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

1. „Poznajemy świat” – kontynuacja innowacji prowadzona przez panie Ewę Binek oraz Adelę Ogielę, mająca na celu popularyzację wiedzy o geografii, historii, tradycjach, kulturze i religii innych krajów, uczenie tolerancji wobec innych narodowości, ukazanie wartości uczenia się języków obcych.

2. „Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne.” – kontynuacja innowacji prowadzonej przez panie Edytę Musiał w klasie 2a, Karolinę Pach w klasie 2b, Annę Palacz w klasie 3b. Projekt polega na tworzeniu prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Rok szkolny 2020/2021

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej w roku szkolnym 2020/2021 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

1. Innowacja czytelnicza „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” – wychowawcy i uczniowie klasy: 1b, 2a, 3a.
Tegoroczna edycja projektu edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” ma zasięg międzynarodowy i skierowana jest do uczniów klas I-III. Poprzez czytanie lektur, dzieci zgłębią wiedzę na temat globalnego ocieplenia i jego wpływu na naszą planetę.
2. Innowacje w klasie II b, wychowawczyni pani Anna Palacz: 
– Uniwersytet Dzieci. Tytuł projektu: „Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?” Podczas zajęć dzieci będą poznawać w konwencji detektywistycznej tajniki matematyki, przyrody oraz informatyki. 
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne. Projekt polega na tworzeniu prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
– Kontynuacja innowacji czytelniczej z klasy I „Dużo czytamy, świat lepiej poznamy”.
3. Innowacja w klasie 1 a, wychowawczyni pani Bernadetta Natanek – Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne. Projekt polega na tworzeniu prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
4. Innowacja pedagogiczna „Lubię siebie”, prowadzona przez panią psycholog Elżbietę Orzeł-Pociechę.
 

Rok szkolny 2019/2020:

1. „Zręczne ręce” – innowacja prowadzona przez panią Elżbietę Kołodziej, dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mająca na celu usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, rozwijanie sprawności ruchowej dłoni.

2. „I Ty możesz czytać dzieciom” – innowacja służąca promocji czytelnictwa, prowadzona przez panie Dorotę Piórkowską oraz Dorotę Atłas.

Walentynki w bibliotece

Kolejne spotkanie w bibliotece szkolnej pod hasłem „I Ty możesz czytać dzieciom”

3. „Poznajemy świat” – innowacja prowadzona przez panią Ewę Binek, mająca na celu popularyzację wiedzy o geografii, historii, tradycjach, kulturze i religii innych krajów, uczenie tolerancji wobec innych narodowości, ukazanie wartości uczenia się języków obcych.

“Nie taki smok straszny…” – spotkanie z panią sinolog

4. „Codzienne spotkania z językiem angielskim w przedszkolu” – innowacja prowadzona w zerówce przez panią Edytę Klimczak, której głównym celem jest wprowadzenie dziecka w świat nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę i osłuchanie z językiem angielskim podczas codziennych czynności rutynowych.

5. „Gimnastyka buzi i języka” – innowacja prowadzona przez logopedę panią Wiesławę Steczowicz – Głowacką, mająca na celu pomoc dzieciom z zaburzeniami mowy.

6. „Dużo czytamy, świat poznamy” – innowacja prowadzona przez panią Annę Palacz w klasie 1b, mająca na celu promocję czytelnictwa od najmłodszych lat, a przez to na rozwijanie wyobraźni oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Dużo czytamy, świat poznamy – innowacja w klasie 1b.

Konkurs „Czy znasz wiersze Juliana Tuwima?” w klasie 1 b

7. „W krainie ortografii” – innowacja prowadzona przez panią Marię Hejmej w klasie 3a,  jest wzbogaceniem programu  „ Nowi Tropiciele ” w zakresie  edukacji  polonistycznej.  Uwzględnia naukę, utrwalanie  i usystematyzowanie wiadomości.

Skip to content