Innowacje pedagogiczne

Rok szkolny 2023/2024

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej w roku szkolnym 2023/2024 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

 1. Kontynuacja innowacji „Practice makes perfect. Ćwiczenie czyni mistrza” – koordynowanej przez panią Ewę Binek. Innowacja przewiduje udział uczniów w programie Insta.ling. Podczas realizacji innowacji uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zdolności językowych dzięki atrakcyjnej metodzie pracy oraz technice i narzędziom multimedialnym. Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce,   a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie „Insta.Ling dla Szkół” daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.
 2. Innowacja pedagogiczna „Klasa w terenie” (klasa 2a) – Maria Hejmej i Katarzyna Filipek-Guzik.
  Innowacja ma zapewnić wysoką jakość kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych dzieci. Głównym jej celem jest promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu i nauka przez obserwację. Uczniowie zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania o otaczającym ich świecie i nauczą się obserwacji przyrody.Od października do maja uczniowie będą wykonywać wybrane przez nauczyciela zadania.                 

  Innowacja „Klasa w terenie” została napisana w oparciu o Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Klasa w terenie stworzony przez autorki innowacji Annę Cebulę i Ewelinę Łojewską.

  W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy uczniów. Pozwoli ona ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję
  o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym roku szkolnym.

  3.  „UWAŻNOŚĆ- nasza siła, wielka moc” – to innowacyjny program działań (realizowany przez panią Ewę Sieję), który zostanie przeprowadzony wraz z uczniami klasy 2b wprowadzający uważność w ich codzienne życie. Podczas zajęć będziemy realizować następujące tematy:   

 • RELAKSAJKI– bajki i opowieści pomagające się zrelaksować i wyciszyć,
 • ODDECH MOCY– techniki oddechowe dające dzieciom narzędzie, które mogą wykorzystać w sytuacjach lękowych, stresujących pomagających obniżyć lęk i napięcie; uspokoić ciało i umysł
 • ŚWIAT ZMYSŁÓW– ćwiczenia uruchamiające zmysły i sensorykę,
 • KRAINA KREATYWNOŚCI– zadania artystyczno – wyciszające,
 • UWAŻNE CIAŁO I UMYSŁ– ćwiczenia dla ciała i umysłu w formie gier i zabaw.

4. „Uproszczona matematyka” – to innowacja dedykowana klasie 1a, ma ona na celu wielostronny rozwój ucznia poprzez kontakt z matematyką podczas zajęć dodatkowych. Uczniowie przygotują się do świadomego i krytycznego korzystania z osiągnięć nauk matematycznych oraz odkryją wpływ matematyki na życie codzienne. Innowacja ,,UPROSZCZONA MATEMATYKA” ma za zadanie przekazać uczniom konkretną wiedzę i umiejętności matematyczne jak również aktywizację uczniów oraz dostrzeżenie własnej wartości. Umiejętnie podsunięte wskazówki i sposoby analizowania danych mogą stać się dla dziecka doskonałą pomocą w poruszaniu się po współczesnym labiryncie informacji.

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

 • wdrożenie nowoczesnych metod nauczania,
 • propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki,
 • rozwijanie postawy intelektualnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu.

5. Innowacja pedagogiczna „ O zdrowie nasze dbamy i się dobrze odżywiamy”  (grupa „Puchatki” i „Jeżyki” – oddział przedszkolny) – Angelika Janik i Lidia Dudek – Biernat. Działania innowacyjne będą prowadzone od września 2023 do czerwca 2024 r. Zdrowie jest najwyższą wartością, które powinno być należycie pielęgnowane przez ludzi , w tym celu należy więc kształtować postawy prozdrowotne u dzieci. Pomysł na innowację narodził się w związku ze wzrostem ilości dzieci z nadwagą i otyłością w Polsce oraz zauważalnymi w naszym przedszkolu złymi nawykami żywieniowymi. Innowacja ma na celu zapoznanie jak największej grupy odbiorców z zasadami zdrowego odżywiania. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez edukację dzieci , a bezpośrednio także innych grup społecznych jak np. rodziców, dziadków.

Rok szkolny 2022/2023

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej w roku szkolnym 2022/2023 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

 1. ,,Obserwuję, eksperymentuję” –W ramach innowacji uczniowie klas 4- 8 odwiedzą np. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- Wydział Chemii, Wydział Fizyki, gdzie uczestniczyć będą w warsztatach, doświadczeniach, obserwacjach, pokazach z wybranych treści nauk ścisłych, „Dzień fizyka i chemika w szkole- odbiorcy uczniowie klas czwartych”. Wyjazdowa forma zajęć ma na celu podniesienie atrakcyjności sposobu nabywania wiedzy, motywowania uczniów do aktywnego i edukacyjnego spędzania wolnego czasu, szukania różnych źródeł wiedzy, obcowania z wiedzą w praktyce, ukierunkowywania swoich zainteresowań w zakresie nauk ścisłych. Część warsztatowa zajęć ( w szkole) polegała będzie na przygotowaniu i przeprowadzeniu obserwacji oraz doświadczeń z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Posłuży to usystematyzowaniu zdobytej wiedzy, a w szczególności analizowaniu i wyciąganiu wniosków. Pozwoli również na utrwalenie przekształcania wzorów, obliczeń procentowych, omówienie doświadczeń chemicznych i fizycznych, oglądanie filmów edukacyjnych, wykonanie prezentacji. Innowację koordynują panie Ewa Kruczek i Anna Sarapata.
 2. „Practice makes perfect. Ćwiczenie czyni mistrza” – innowacja koordynowana przez panią Ewę Binek. Innowacja przewiduje udział uczniów w programie Insta.ling. Podczas realizacji innowacji uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zdolności językowych dzięki atrakcyjnej metodzie pracy oraz technice i narzędziom multimedialnym. Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce,   a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie „Insta.Ling dla Szkół” daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

Rok szkolny 2021/2022

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej w roku szkolnym 2021/2022 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

1. „Poznajemy świat” – kontynuacja innowacji prowadzona przez panie Ewę Binek oraz Adelę Ogielę, mająca na celu popularyzację wiedzy o geografii, historii, tradycjach, kulturze i religii innych krajów, uczenie tolerancji wobec innych narodowości, ukazanie wartości uczenia się języków obcych.

2. „Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne.” – kontynuacja innowacji prowadzonej przez panie Edytę Musiał w klasie 2a, Karolinę Pach w klasie 2b, Annę Palacz w klasie 3b. Projekt polega na tworzeniu prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Rok szkolny 2020/2021

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej w roku szkolnym 2020/2021 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

1. Innowacja czytelnicza „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” – wychowawcy i uczniowie klasy: 1b, 2a, 3a.
Tegoroczna edycja projektu edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” ma zasięg międzynarodowy i skierowana jest do uczniów klas I-III. Poprzez czytanie lektur, dzieci zgłębią wiedzę na temat globalnego ocieplenia i jego wpływu na naszą planetę.
2. Innowacje w klasie II b, wychowawczyni pani Anna Palacz: 
– Uniwersytet Dzieci. Tytuł projektu: „Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?” Podczas zajęć dzieci będą poznawać w konwencji detektywistycznej tajniki matematyki, przyrody oraz informatyki. 
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne. Projekt polega na tworzeniu prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
– Kontynuacja innowacji czytelniczej z klasy I „Dużo czytamy, świat lepiej poznamy”.
3. Innowacja w klasie 1 a, wychowawczyni pani Bernadetta Natanek – Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne. Projekt polega na tworzeniu prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
4. Innowacja pedagogiczna „Lubię siebie”, prowadzona przez panią psycholog Elżbietę Orzeł-Pociechę.
 

Rok szkolny 2019/2020:

1. „Zręczne ręce” – innowacja prowadzona przez panią Elżbietę Kołodziej, dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mająca na celu usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, rozwijanie sprawności ruchowej dłoni.

2. „I Ty możesz czytać dzieciom” – innowacja służąca promocji czytelnictwa, prowadzona przez panie Dorotę Piórkowską oraz Dorotę Atłas.

Walentynki w bibliotece

Kolejne spotkanie w bibliotece szkolnej pod hasłem „I Ty możesz czytać dzieciom”

3. „Poznajemy świat” – innowacja prowadzona przez panią Ewę Binek, mająca na celu popularyzację wiedzy o geografii, historii, tradycjach, kulturze i religii innych krajów, uczenie tolerancji wobec innych narodowości, ukazanie wartości uczenia się języków obcych.

„Nie taki smok straszny…” – spotkanie z panią sinolog

4. „Codzienne spotkania z językiem angielskim w przedszkolu” – innowacja prowadzona w zerówce przez panią Edytę Klimczak, której głównym celem jest wprowadzenie dziecka w świat nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę i osłuchanie z językiem angielskim podczas codziennych czynności rutynowych.

5. „Gimnastyka buzi i języka” – innowacja prowadzona przez logopedę panią Wiesławę Steczowicz – Głowacką, mająca na celu pomoc dzieciom z zaburzeniami mowy.

6. „Dużo czytamy, świat poznamy” – innowacja prowadzona przez panią Annę Palacz w klasie 1b, mająca na celu promocję czytelnictwa od najmłodszych lat, a przez to na rozwijanie wyobraźni oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Dużo czytamy, świat poznamy – innowacja w klasie 1b.

Konkurs „Czy znasz wiersze Juliana Tuwima?” w klasie 1 b

7. „W krainie ortografii” – innowacja prowadzona przez panią Marię Hejmej w klasie 3a,  jest wzbogaceniem programu  „ Nowi Tropiciele ” w zakresie  edukacji  polonistycznej.  Uwzględnia naukę, utrwalanie  i usystematyzowanie wiadomości.

Skip to content