RODO

1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Dyrektor Zespółu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Limanowej.

Z Administratorem można skontaktować się listownie bądź telefonicznie:

ul. Reymonta 3 34-600 Limanowa, 18 337 60 37

e-mailowo : sekretariat.zsp4@miasto.limanowa.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Buczak, z którą można się skontaktować e-mailowo: iod@miasto.limanowa.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań oświatowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, d, e lub art. 9 ust. 2 pkt. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO.

Skip to content