Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców ZSP nr 4 w Limanowej

Edyta Wyżycka – przewodnicząca

Daniel Łącki – zastępca 

Karolina Golonka – zastępca

Joanna Janota – skarbnik

Edyta Ryś – sekretarz

Komisja rewizyjna:

Halina Mączko

Paulina Sajdak

Anna Golonka

Przewodnicząca Edyta Wyżycka wraz z Prezydium Rady Rodziców dziękuje za dotychczasowe wpłaty, jednocześnie przypomina, że wpłata na pierwsze dziecko wynosi 50 zł, na drugie 30zł, na trzecie 20zł , od czwartego dziecka nie uiszczamy wpłaty (dzieci w przedszkolu i szkole). Wpłaty bardzo prosimy dokonać do 30.04.2023r. Nadmieniam ,że wpłaty na RR są wpłatami nieobowiązkowymi. 

nr konta RADY RODZICÓW

57 88040000 0071 0700 0510 0002
w tytule: imię i nazwisko dziecka oraz klasa
 
Pieniądze przeznaczone są m.in. na organizację konkursów, wspieranie talentów, nagrody rzeczowe, organizację imprez okolicznościowych itp.
 
Przy tej okazji bardzo dziękuję wszystkim rodzicom za owocną współpracę! /Edyta Wyżycka/

 

 
Skip to content