Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkola, oddziału przedszkolnego w SP oraz do klasy I szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły 2019/2020:

wzory oświadczeń o przyjcie do przedszkola

wzory owiadczeń o przyjcie do 0

wniosek z poza obwodu Zał. 3

wniosek o przyjcie do Przedszkola

wniosek o przyjcie do 0

oświadczenie do wniosku klasy I SP nr 3

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019:

Zgłoszenie dziecka

Oświadczenie o miejscu zamieszkania:

oświadczenie do zgłoszenia

Wniosek o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej:

wniosek do kl. I SP zał.-nr2

 Wniosek o przyjęcie do przedszkola:

 

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie do przedszkola:

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego:

 

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego:

 

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej: