Patron szkoły – święty Jan Kanty

Święty Jan Kanty urodził się 23 czerwca 1390 r. w Kętach, małym miasteczku nieopodal Oświęcimia. Studiował na Wydziale  Filozoficznym Akademii Krakowskiej, który ukończył w roku 1418 z tytułem magistra artium, czyli doktora nauk wyzwolonych. Okres lat 1418 – 1421 nie jest udokumentowany. Zapewne przygotowywał się wówczas do święceń kapłańskich. W roku 1421 objął szkołę klasztorną w Miechowie. Tam wolny czas spędzał na przepisywaniu rękopisów, które były mu potrzebne do wykładów. Pełnił również obowiązki kaznodziei. Interesował się muzyką, gdyż odnaleziono drobne fragmenty zapisów pieśni dwugłosowych, skreślone jego ręką.

W roku 1429 powrócił do Krakowa, aby objąć wykłady na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej. Wykładał logikę, fizykę, ekonomię Arystotelesa. Dwukrotnie pełnił funkcję dziekana wydziału. Mając 40 lat rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym. Po uzyskaniu bakalaureatu z teologii, otrzymał kantorię przy kościele św. Floriana w Krakowie i probostwo w Olkuszu (1439).

Pośród tych rozlicznych zajęć Jan znajdował jeszcze czas na przepisywanie manuskryptów. Jego rękopisy liczą łącznie ponad 18 000 stron. Przechowuje je Biblioteka Jagiellońska. Jest rzeczą pewną, że w roku 1450 udał się do Rzymu, aby uczestniczyć w roku świętym i uzyskać odpust jubileuszowy. Prawdopodobnie do Rzymu pielgrzymował więcej razy, aby w ten sposób okazać swoje przywiązanie do Kościoła i uzyskać odpusty. Pomimo bardzo pracowitego i pokutnego życia, jakie Jan prowadził, dożył 83 lat.

Zmarł w Krakowie 24 grudnia 1473 r. Istniało tak powszechne przekonanie o jego świętości, że od razu pochowano go w kościele św. Anny pod amboną. W 1621 r. synod biskupów w Piotrkowie wniósł prośbę do Stolicy Apostolskiej o rozpoczęcie procesu kanonicznego. Prace przygotowawcze rozpoczęto w roku 1628. Dla kanonizacji przygotowano jeszcze jeden żywot. Beatyfikacja nastąpiła 27 września 1680 r. Dokonał jej papież bł. Innocenty XI. Kanonizacji – łącznie ze św. Józefem Kalasantym – dokonał Klemens XIII 16 lipca 1767 r. Jan Kanty jest patronem Polski, archidiecezji krakowskiej i Krakowa; profesorów, szkół katolickich i „Caritasu”.

1413794968

Skip to content