Harmonogram pracy

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020:

  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 września 2019 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2019 r.
  • Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020 r.
  • Egzamin Ósmoklasisty – 21, 22, 23 kwietnia 2020 r.
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
  • Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.