Harmonogram pracy

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022:

  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2021 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2021 r.
  • Ferie zimowe 17 -30 stycznia 2022 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
  • Egzamin Ósmoklasisty – 24, 25, 26 maja 2022 r.
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
  • Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 12.11, 7.01, 2.05, 26.05 (egzamin ósmoklasisty), 17.06

Skip to content