Harmonogram pracy

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023:

  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2022 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2022 r.
  • Ferie zimowe 30 stycznia -12 lutego 2023 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
  • Egzamin Ósmoklasisty – 23, 24, 25 maja 2023 r.
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
  • Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

Skip to content