Harmonogram pracy

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019:

  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 września 2018 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
  • Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
  • Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 10,11,12 kwietnia 2019 r.
  • Egzamin Ósmoklasisty – 15,16,17 kwietnia 2019 r.
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
  • Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.