Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Jana z Kęt w Limanowej informuje, że w dniach od 20.05.2021 r. do 31.05.2021 r., w godz. pracy sekretariatu szkoły będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka rekrutacja lub pod tym komunikatem) lub w sekretariacie.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY

do pobrania tutaj: 2021-2022 Wniosek_do_SP_kl I

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH I KANDYDATA

do pobrania tutaj: Oświadczenia kl. I

Skip to content