Zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla klas 1-3 oraz konsultacje dla pozostałych klas – informacja

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem MEN, ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7.06.2020 r. i do tego czasu nadal obowiązuje zdalne nauczanie. Od 25.05.2020 r. zostają uruchomione zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla uczniów klas 1-3 oraz konsultacje dla uczniów klas ósmych, a od 1.06.2020 r. konsultacje dla wszystkich uczniów. Prosimy o zapoznanie się z procedurami organizacji tych zajęć oraz podjęcie decyzji o ewentualnym udziale w nich dzieci.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w okresie czasowego ograniczenia pracy szkół w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Limanowej: procedury ZSP

DEKLARACJA-z-oświadczeniem-kl.I-III: DEKLARACJA z oświadczeniem-kl.I-III

Deklaracja-konsultacje: Deklaracja konsultacje

kontakt: sekretariat.zsp4@miasto.limanowa.pl

Skip to content