Finał Odblaskowej Szkoły 2023

We wtorek 6 lutego 2024 roku, w Kinie Kijów w Krakowie, odbyła się uroczysta gala podsumowującą Ogólnopolski Konkurs „Odblaskowa Szkoła 2023” województwa małopolskiego. Naszą szkołę reprezentowała delegacja w osobach pana dyrektora Alberta Golonki, pani Edyty Musiał,  pani Katarzyny Filipek-Guzik, pani Mari Hejmej oraz przedstawicieli klasy 2a, 3a i 4a. 

W uroczystej gali uczestniczyły szkoły, które osiągnęły najlepsze wyniki. Nasza placówka może poszczycić się zajęciem 3 miejsca w województwie małopolskim (pokonaliśmy 192 szkół) i 1 miejsca w powiecie.

Dla laureatów miejsc I- X przewidziano nagrody pieniężne na zakup materiałów dydaktycznych oraz dyplomy potwierdzające aktywność szkoły w zakresie dbania o bezpieczeństwo uczniów. Osobiste gratulacje uczniowie odebrali także od zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie  podinsp. Wojciech Matrasa. Urozmaiceniem gali była projekcja filmu „Akademia Pana Kleksa”.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, osobom zaangażowanym w propagowanie idei noszenia odblasków oraz wszystkim instytucjom i firmom, które wspierały nas podczas trwania konkursu.  Serdeczne podziękowanie składamy Burmistrzowi Miasta Limanowa panu Władysławowi Biedzie za sfinansowanie wyjazdu uczniów na uroczystą galę do Krakowa. 

Jeżeli nasi uczniowie i ich bliscy są bardziej widoczni, a przez to bezpieczniejsi na drogach to nasz cel został osiągnięty.

Skip to content