Nowa pedagogiczna inicjatywa

Każdy dobry pedagog wie, że uczenie się będzie przynosiło efekty, jeżeli uczeń zaangażuje się emocjonalnie oraz sam będzie sprawcą działania, a nie tylko odbiorcą.

Dzięki inicjatywie dyrektora naszej szkoły pana Alberta Golonki możliwa będzie aktywizacja dzieci i młodzieży naszej szkoły. Działanie polegać będzie na wspólnym tworzeniu cyklicznych okolicznościowych wystaw, które będą publicznie prezentowane społeczności lokalnej.

Pierwsza tego typu wystawa poświęcona była historii życia beatyfikowanej we wrześniu tego roku rodzinie Ulmów. Kolejna, którą obecnie można podziwiać na głównym holu szkoły, nawiązuje do zbliżającego się Święta Niepodległości. 

Następna wystawa będzie mieć za zadanie przybliżyć symbolikę świąt Bożego Narodzenia.  Aby nieco zmotywować uczniów do pracy dyrektor zaproponował formułę konkursu. Poszczególne klasy będą rywalizować ze sobą, jak najlepiej ozdabiając przydzieloną tablicę. Najlepsi zostaną nagrodzeni.

Pomysł ten ma za zadanie zachęcić uczniów do pracy metodą projektu, pomóc rozwinąć twórcze myślenie i nauczyć pracy w zespole.

Skip to content