Lokalny akcent tuż przed Świętem Niepodległości

11 listopada w każdej większej czy mniejszej miejscowości w Polsce będziemy świętować odzyskanie przez nasz kraj suwerenności po ponad stu latach zaborów.

Dyrektor naszej szkoły pan Albert Golonka podczas obchodów Dnia Niepodległości w zeszłą środę zauważył, że ślady heroicznej walki o wolność można też spotkać w naszej „małej Ojczyźnie” – Limanowej/Łososinie Górnej. 

Na parafialnym cmentarzu spoczywają bowiem ludzie, którzy dobro ojczyzny stawiali na pierwszym miejscu: Stanisław Zawisza „Czarny” – weteran powstania listopadowego, Jan Drożdż – legionista Józefa Piłsudskiego czy Stanisława Jeleń z domu Studzińska i jej brat Adolf Bolesław Studziński – obrońcy Lwowa z 1918 roku. W tym kontekście warto przytoczyć również dwa inne nazwiska: Jerzego Żuławskiego poetę, filozofa i legionistę, który pochowany jest wprawdzie w Dębicy, ale dzieciństwo swe spędził w Młynnem oraz ks. Antoniego Marescha, proboszcza łososińskiej fary, uczestnika powstania listopadowego, zamęczonego w sądeckim więzieniu, spoczywającego w nieznanym grobie.

Park łososiński także jest świadectwem walki o niepodległą Polskę. To tutaj, w nieistniejącym już niestety, dworze w 1914 roku stacjonowało 60 członków Polskich Drużyn Strzeleckich z Ziemi Limanowskiej, którzy właśnie z Łososiny wyruszyli do Legionów Józefa Piłsudskiego. Na pamiątkę tego wydarzenia postawiono Pomnik Legionistów. (więcej o odnowie Pomnika tu: https://www.zsp4.limanowa.pl/2023/11/pomnik-legionistow-zostal-pieknie-odnowiony/

Od lat 90-tych ubiegłego wieku miejsce to, dzięki zaangażowaniu ówczesnego nauczyciela Stanisława Golonki,  objęte jest szczególną opieką. To jego starania przyczyniły się także do organizacji uroczystości środowiskowej – obchodów Święta Niepodległości w łososińskim parku. Początkowo przedsięwzięcie miało skromniejszy charakter, ale z czasem urosło do rangi powiatowej. Często biorą w nim udział także urzędnicy państwowego stopnia. 

Pamięć o lokalnych bohaterach stara się również przywrócić pan Robert Kowalski, który prowadzi badania historyczne na naszym terenie. Zajmuje się miejscowymi zabytkami m.in. starymi kapliczkami (efekty prac można śledzić na portalu Facebook – Łososińskie kapliczki – z historią miejscowości i parafii w tle). W ramach propagowania wiedzy o lokalnych patriotach pan Kowalski zorganizował spotkanie na cmentarzu parafialnym w przeddzień Wszystkich Świętych, na którym opowiadał o ich życiu i zasługach. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Ponadto, już po raz trzeci, z inicjatywy pana Kowalskiego, została przeprowadzona kwesta na cmentarzu, a pieniądze na niej zebrane przeznaczono na renowację zabytkowych nagrobków. Czekamy na więcej takich inicjatyw.

/E.B/

Uczniowie klasy 5b złożyli wieniec na grobie Jana Drożdża

XIX-wieczny dwór w Łososinie Górnej, spłonął w 1980 r. 

Spotkanie na łososińskim cmentarzu „Pamięć w kamieniu i żeliwie zapisana”

/źródło: Facebook – Łososińskie kapliczki – z historią miejscowości i parafii w tle/

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób i pomnik

Kwesta na rzecz odnowy kamiennych XIX-wiecznych nagrobków na łososińskim cmentarzu

/źródło: Facebook – Łososińskie kapliczki – z historią miejscowości i parafii w tle/

Pomnik Legionistów z 1934 r., w tle XVIII-wieczny drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych 

 

 

Skip to content