Konkurs wiedzy o patronie szkoły – św. Janie z Kęt

W piątek 19.11 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o patronie szkoły – św. Janie z Kęt. Konkurs organizowany był przez Dyrekcję ZSP nr 4, samorząd uczniowski oraz Radę Rodziców.

Celami konkursu było: propagowanie wśród uczniów sylwetki patrona szkoły, jego  uniwersalnych cnót, godnych naśladowania we współczesnym świecie, przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy, korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz rozbudzenie zainteresowania historią Polski i regionu.

Zadanie polegało na klasowym przygotowaniu gazetki w swoich salach lekcyjnych dotyczącą życia, sylwetki duchowej i działalności św. Jana z Kęt, a także multimedialnej prezentacji legend o patronie, pokazującej uniwersalność cnót św. Jana z Kęt, godnych do naśladowania we współczesnym świecie. 

Pomysłodawczynią konkursu i jego koordynatorką była jak co roku pani Joanna Głabuś-Chowaniec.

Wyniki:

I miejsce zajęła klasa 5a

II miejsce zajęła klasa 4b

III miejsce zajęła klasa 7b

Gratulujemy!

Skip to content