Bezpieczne przejście przez pasy – Odblaskowa Szkoła

W dniu 08.09.2021 r. w ramach realizacji programu „Odblaskowa Szkoła” wychowawczynie Edyta Musiał i Karolina Pach przeprowadziły w klasach drugich pogadankę na temat zasad bezpiecznego  poruszania się po ulicy. Kolejnym krokiem były praktyczne zajęcia, na których uczniowie ćwiczyli bezpieczne przechodzenie przez ulicę. Uczniowie byli wyposażeni w kamizelki odblaskowe, dzięki czemu byli widoczni z dalszej odległości, a kierowcy zachowywali zwiększoną ostrożność.

Skip to content