WYWIADÓWKA

Ze względu na epidemię nie odbędzie się tradycyjne spotkanie z rodzicami w szkole. Zebranie zostanie przeprowadzone przez wychowawców klas z wykorzystaniem platformy TEAMS (przez konta dzieci) dnia 8 grudnia 2020 r. (wtorek)
o godz. 16.00 – dla klas I-III
o godz. 17.00 – dla klas IV-VIII
od godz. 18.00-19.00 wszyscy nauczyciele będą do dyspozycji rodziców na platformie TEAMS lub w dzienniku elektronicznym LIBRUS.