Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice i Uczniowie

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów SP odbędzie się w dniu 1.09.2020 r. wg następującego harmonogramu:
 • 9.00- Msza św. ( dla chętnych)
 • 10. 00- spotkania z wychowawcami w klasach:

 • 1- sala gimnastyczna
 • 2a- s. 29- M. Hejmej
 • 2b- s. 27- A. Palacz
 • 3a- s. 8- A. Chełmecka
 • 3b- s. 5- D. Ługowska
 • 4a- s. 37- M. Rychlewska
 • 5a- s. 9-  Z. Pachut
 • 6a- s. 18- E. Kruczek
 • 6b- s. 16- B. Daniel
 • 7a- s. 17- K. Biernat
 • 7b- s. 20- J. Szumilas
 • 8a- s. 38- J. Głabuś- Chowaniec
 1. Uczniowie klas I- III SP będą rozpoczynać zajęcia edukacyjne od. godz. 8.00
 2. Uczniowie klas IV- VIII SP będą rozpoczynać zajęcia od godz. 7.40
 3. Wejście do szkoły (powiązane z pomiarem temperatury ciała uczniów) odbywać się będzie przez wejście główne budynku szkoły.
 4. Po rozpoczęciu roku szkolnego szkoła zaopatrzy uczniów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.
 5. Uczniowie będą mogli korzystać z zajęć świetlicy szkolnej pracującej w godz. 7:00 – 16:30. Pierwszeństwo przy zapisie na świetlicę będą mieć dzieci rodziców pracujących. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy pobrać u wychowawców świetlicy lub ze strony szkoły od 1 września 2020 r. i wypełnioną tam zostawić.  
 6. Obiady w stołówce szkolnej. W związku ze zmianą podmiotu prowadzącego kuchnię szkolną szczegółowe zasady korzystania z posiłków podane są na stronie: https://www.ldk.limanowa.pl/191/kuchnie .
 7. W związku z przygotowaniem dla uczniów legitymacji szkolnych, proszę rodziców o przekazanie wychowawcom zdjęć legitymacyjnych dzieci.
 8. Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły w okresie epidemii zostaną przekazane do wiadomości uczniów i rodziców na stronie internetowej szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Z poważaniem

Albert Golonka