Stopniowe otwieranie szkół

Szanowni Rodzice

Od poniedziałku 18 maja rozpoczynają się kolejne etapy stopniowego otwierania szkół. Kalendarz planowanych zmian przedstawia się następująco:

  1. Od 18. maja – szkoła może uruchomić za zgodą rodziców zajęcia specjalistyczne: tj. zajęcia rewalidacyjne,
  2. Od 25 maja – mogą być uruchomione za zgodą rodziców zaj. opiekuńczo-wychowawcze z możliwością zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz konsultacje na terenie szkoły dla uczniów klas VIII ze wszystkich przedmiotów, a w szczególności z przedmiotów egzaminacyjnych.
  3. Od 1 czerwca – możliwe będzie organizowanie na terenie szkoły konsultacji z wszystkich przedmiotów dla uczniów klas IV-VII.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7.06. Do tego dnia nadal obowiązuje prowadzenie zdalnego nauczania.

Organizacja zajęć, które mogą być prowadzone od 18.05, 25.05 i 1.06 musi być zgodna z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Na podstawie tych wytycznych na początku przyszłego tygodnia opracujemy szkolne procedury prowadzenia tych zajęć oraz podamy je do wiadomości Państwu i uczniom.

Kolejne informacje związane z planowanymi zmianami będą podawane na bieżąco.

 

Z poważaniem,

Albert Golonka

Dyrektor ZSP nr 4 w Limanowej

Skip to content