Weź udział w konkursie „Zawód nie zawodzi”

Zapraszamy uczniów klas VI-VIII do udziału w konkursie „Zawód nie zawodzi”. Konkurs jest w formie testu on-line rozwiązywanego w wybranej branży zgodniej z własnymi zainteresowaniami.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań techniczno – informatycznych.

Zgłoszenia do 16.03.2020 r.u psychologa szkolnego.

Skip to content