Zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW
W SPRAWIE ZGŁASZANIA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH
W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
DO KLASY PIERWSZEJ

Zgłoszenia dzieci urodzonych w 2013 r. do klasy pierwszej obwodowej szkoły podstawowej przyjmowane będą do 14 lutego 2020 r. w godz. od 8:00 do 15:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w Limanowej.

Zgodnie z art. 36.1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku szkolnym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły przyjmuje takie dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczna poradnie psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w Limanowej.

Szkoła Podstawowa Nr 4
Imię szkoły: św. Jana z Kęt
Siedziba szkoły: Limanowa ul. Władysława Stanisława Reymonta 3

Granice obwodu:
Ulice: Adama Asnyka, Bednarzy, Bolesława Prusa, Drzewna, Dzielec, Elizy Orzeszkowej, Heleny Modrzejewskiej, Jana Drożdża, Joachima Łukasza Rupniowskiego, Kamienna (od nr 12 do końca ulicy), Koszarska, ks. Stanisława Musiała SJ, Łososińska, Michała Dudka, Młyńska, Moczarki, Rolnicza, Stanisława Wyspiańskiego, Starodworska, Szkolna, Tarnowska (numery parzyste od nr 22 do końca ulicy, numery nieparzyste od nr 21 do końca ulicy), Władysława Stanisława Reymonta, Zarębki;

Skip to content