„ I Ty możesz czytać”

W II półroczu roku szkolnego 2019/2020 biblioteka szkolna będzie realizować innowację pedagogiczną pt. : I Ty możesz czytać dzieciom”. Adresatami innowacji będą uczniowie klasy 1a i 1b.

Działania mające na celu rozbudzanie w dziecku postaw czytelniczych, rozwijanie wyobraźni dziecka, poszerzenie wiedzy o otaczającym dziecko świecie czy wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka będą polegały na:

  • Zapoznaniu rodziców podczas zebrania śródrocznego z problematyką innowacji pedagogicznej, rozdaniu ulotek i zachęcenie rodziców do codziennego głośnego czytania dzieciom w domu.
  • Zorganizowaniu w klasach „Klasowej biblioteczki”.
  • Wykonaniu gazetki o tematyce „Zalety czytania”.
  • Czytaniu dzieciom przez nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli wychowawców.
  • Zapraszaniu: rodziców, dziadków, uczniów naszej szkoły, pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej, przedstawicieli LDK, księdza katechety, przedstawicieli Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawicieli BS w Limanowej – do czytania dzieciom wg. ustalonego harmonogramu.
  • Wycieczce do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej.
  • Na podsumowanie innowacji: zorganizowaniu konkursu „Mistrz pięknego czytania”.

W dniu 24 stycznia 2020 r. do klas pierwszych została zaproszona babcia Przemysława  Ciby z kl. 1b, pani Bożena Sułkowska, która dzieciom z klas pierwszych przeczytała bajkę „Pinokio”.

W  rozmowie z dziećmi zwróciła uwagę  na takie wartości jak: praca, nauka, życzliwość, troskliwość wobec słabszych i odpowiedzialność za własne czyny.   

Dziękujemy klasie 1b  z wychowawczynią za pomoc w zorganizowaniu spotkania!

 

Skip to content