Ważna informacja dla rodziców

Szanowni rodzice!
Wasze dzieci przyniosą wkrótce do domu karteczki z informacją o potwierdzeniu adresu zamieszkania. Prosimy o rzetelne i prawdziwe uzupełnienie informacji, gdyż błędnie wprowadzony adres zamieszkania do SIO (Systemu Informacji Oświatowej) spowoduje, iż Państwo nie otrzymacie świadczenia 500+.
Zatem adres zamieszkania dziecka musi być dokładnie taki sam w SIO jak i podany we wniosku do świadczenia 500+. Karteczki należy jak najszybciej oddać wychowawcy klasy.
Dziękujemy!

Skip to content