Ważna informacja dla rodziców

Żyjemy w czasach, w których każdego dnia mamy do czynienia z różnego rodzaju zagrożeniami. Na co dzień jesteśmy świadkami coraz bardziej niepokojących doniesień medialnych, w których główną rolę odgrywają dzieci i młodzież, będąc sprawcami, ofiarami lub świadkami nadużyć, przestępstw, zachowań niezgodnych z obowiązującymi normami, zasadami, wartościami…
            Dochodzi do nich często w miejscach – wydawałoby się bezpiecznych – w szkołach, placówkach oświatowych, w bliskim sąsiedztwie, w pobliżu miejsca zamieszkania.
            Nałożony na system edukacyjno-wychowawczy obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki jest jednym z najtrudniejszych do wypełnienia. Wymaga nie tylko stworzenia należytych, zgodnych z przepisami warunków, lecz również takiej organizacji, która zminimalizuje ryzyko zagrożeń. Negatywne zjawiska coraz częściej ujawniające się w świecie, związane są z brutalizacją obyczajów, z barkiem systemu wartości, nieposzanowaniem godności i praw drugiego człowieka. Wymuszają podjęcie zdecydowanych  i konsekwentnych działań zapobiegawczych, we współpracy z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami uczniów.

            Staramy się zapewnić naszym podopiecznym najlepsze warunki nauki  i bezpieczeństwo, ale sami, bez Państwa pomocy niewiele zdziałamy. Dlatego prosimy o wsparcie naszych działań. Razem możemy więcej.
W zakładce „Dla rodzica” – „Ważne informacje” umieściliśmy dla Państwa „Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  nr 4 w Limanowej”, jak również przydatne linki oraz ważne numery telefonów.

 

Skip to content