KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI

Uroczystą Mszą Św. pod przewodnictwem ks. proboszcza dr Kazimierza Fąfary rozpoczęły się dziś obchody uroczystości ,,Kwiecień Miesiącem Pamięci” w Łososinie Górnej.
 
Uroczystość przygotowana przez panią Małgorzatę Rychlewską i pana Wojciecha Dudka stała się doskonałą okazją do oddania hołdu wszystkim naszym rodakom, którzy na przestrzeni ostatniego stulecia złożyli ofiarę cierpienia i życia, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej Ojczyźnie.

W uroczystości brali udział zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Limanowa pan Władysław Bieda, Przewodnicząca Rady Miasta pani Jolanta JuszkiewiczRadny Miasta Limanowa pan Wiesław Sędzik, Wójt Gminy Limanowa pan Jan Skrzekut, Radny Gminy Limanowa pan Daniel Łącki, Członek Zarządu Powiatu pan Wojciech Włodarczyk, przedstawiciele posła Wiesława Janczyka pani Agnieszka Siudak- Guzik oraz pan Walenty Rusin, V-ce dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej pani  Małgorzata Golonka, Inspektor JS 2402 pan Stanisław Dębski wraz z delegacją, dyrektor Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku pani Jolanta Wszołek, pracownicy LDK oraz cała społeczność szkolna ZSP nr 4 w Limanowej.
 
Po zakończeniu Mszy Św. grupa młodzieży zaprezentowała występ artystyczny.  Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali patriotyczne pieśni, jak również przypomnieli historię umieszczenia urn z ziemią z Katynia, Monte Cassinio, Lwowa i Porycka w cokole Pomnika Legionistów. 
 
Kulminacyjnym punktem obchodów był Apel Poległych oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Legionistów w parku przez delegacje zaproszonych gości. Głos zabrali także pan Burmistrz  Władysław Bieda, Członek Zarządu Powiatu pan Wojciech Włodarczyk, przedstawiciel pana posła Wiesława Janczyka pan Walenty Rusin, Inspektor JS 2402 pan Stanisław Dębski, którzy podkreślili wagę historii w naszym życiu.
 
Dzięki inicjatywie lokalnych działaczy, zaangażowaniu społeczności szkolnej i parafii już od 29 lat pod Pomnikiem Legionisty odbwają się uroczystości patriotyczne. Jak podkreślił dyrektor Albert Golonka ,,To miejsce jest ważną częścią wielowiekowej historii naszej Małej Ojczyzny”. Dlatego też dzisiejsze obchody stały się okazją, by w sposób szczególny podziękować osobom, które wspierały naszą społeczność w organizacji uroczystości patriotycznych pod Pomnikiem Legionistów.  Pamiątkowe grawertony zostały przekazane na ręce: Burmistrza Miasta Limanowa pana Władysława Biedy i Przewodniczacej Rady Powiatu pani Jolanty Juszkiewicz, pana Stanisława Dębskiego inspektora JS i pani Joanny Rudek dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej oraz pani Jolanty Wszołek dyrektora Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku. 
 
Serdecznie zachęcamy również do udziału w kolejnych obchodach Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja organizowanych przez Władze Miasta Limanowa (harmonogram dostępny na https://www.miasto.limanowa.pl/pl/4906/15452/obchody-228-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja.html
 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej Albert Golonka dziękuję serdecznie wszystkim przybyłym gościom za ich obecność. Szczególne podziękowania dyrektor kieruje do księdza proboszcza Kazimierza Fąfary za celebrację patriotycznej Mszy Św.
Skip to content