Wpłaty za obiady w kwietniu

W kwietniu będzie 17 dni roboczych dla szkoły podstawowej (wyłączony jest dzień 20.04  ze względu na egzaminy zewnętrzne), więc:

– drugie danie 17×2,50= 42,5 zł

– cały obiad 17×3,50=  59,5zł

Dla gimnazjum będzie 15 dni roboczych (wyłączone dni 18,19,20.04 ze względu na egzaminy zewnętrzne), więc:

– drugie danie 15×2,50= 37,5 zł

– cały obiad 15×3,50= 52,5 zł

W opisie proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę, ilość obiadów oraz miesiąc np. Jan Kowalski, 5b, 17xpełny, kwiecień lub Jan Kowalski, 5b, 17xdrugie, kwiecień.

Wpłat za obiady można dokonać na rachunek bankowy BS Limanowa   12 88040000 0000 0022 0220 0004

Opłatę wnosi się z góry za cały miesiąc do 10 dnia miesiąca, za który opłata jest wnoszona. Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki.

Nie należy dokonywać wpłat przed 1 dniem danego miesiąca, za który wnoszona jest opłata,

UWAGA!

  • Do uzyskania bloczków obiadowych konieczne jest pokazanie dowodu wpłaty w sekretariacie!
  • Konieczne jest okazanie bloczka osobie wydającej obiad!

Jeżeli Państwa dziecko jest nieobecne w szkole i nie zje zamówionego obiadu, należy zgłosić ten fakt do sekretariatu najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia. Tylko wtedy możliwe jest odliczenie kwoty obiadu w następnym miesiącu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

 

 

Skip to content