Kwiecień Miesiącem Pamięci

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” – tymi słowami Marszałka Józefa Piłsudskiego ks. proboszcz dr Kazimierz Fąfara rozpoczął dziś uroczystość środowiskową „Kwiecień Miesiącem Pamięci” w Łososinie Górnej.

Uroczystość przygotowana przez panią Zofię Pachut i pana Wojciecha Dudka stała się doskonałą okazją do uczczenia właściwych postaw patriotycznych dzieci i młodzieży szkolnej. 

W uroczystości brali udział zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Limanowa pan Władysław Bieda, Przewodnicząca Rady Miasta pani Jolanta JuszkiewiczRadny Miasta Limanowa pan Wiesław Sędzik, przedstawiciele posłów pana Wiesława Janczyka i pana Józefa Leśniaka oraz senatora pana Jana Hamerskiego, Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 5 pan Marcin Gołuszka, pracownicy LDK, dyrektor żłobka i przedszkola „Słoneczko” pani Grażyna Michura, przedstawiciele OSP Łososina Górna oraz cała społeczność szkolna ZSP nr 4 w Limanowej.

Uroczystość rozpoczęta została Mszą Św., następnie grupa młodzieży zaprezentowała występ artystyczny.  Uczniowie recytowali wiersze, przypominali najważniejsze wydarzenia historyczne dotyczące naszej ojczyzny, śpiewali patriotyczne pieśni.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Legionistów w parku przez delegacje zaproszonych gości. Głos zabrał także pan Burmistrz, który podkreślił wagę historii w naszym życiu i chwalił zaangażowanie patriotyczne młodzieży. 

Uroczystości takie jak ta dzisiejsza są wspaniałą lekcją patriotyzmu dla dzieci i młodzieży, dlatego serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnych obchodach Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja organizowanych przez Władze Miasta Limanowa (harmonogram dostępny na http://www.miasto.limanowa.pl/pl/4906/14725/swieto-narodowe-trzeciego-maja.html

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej Albert Golonka dziękuję serdecznie wszystkim przybyłym gościom za ich obecność.

Szczególne podziękowania dyrektor kieruje do księdza proboszcza Kazimierza Fąfary za celebrację patriotycznej Mszy Św.

Skip to content