Odwiedziny w Rodzinnym Domu Opieki „Jezusa z Nazaretu” w Limanowej

W ramach działalności SKO w dniach od 12-14 marca 2018 r. na terenie szkoły została przeprowadzona wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych chętnych osób zbiórka pieniędzy.

Środki pochodzące ze zbiórki zostały  przekazane na rzecz Rodzinnego Domu Opieki „Jezusa z Nazaretu” (domu opieki dla osób cierpiących, chorych, samotnych, starszych, potrzebujących) w Limanowej. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr św. Jana Chrzciciela, którego przełożoną jest s. Anna Zarzeka.

Życzenia świąteczne złożyły pensjonariuszom uczennice klasy 5a: Kinga Trojan, Weronika Fiejtek i Katarzyna Michalik, które wcześniej przeprowadziły zbiórkę. Stroik i kartkę świąteczną wykonali uczniowie klasy 6b podczas warsztatów „Tradycje i zwyczaje wielkanocne”. Akcję koordynowana była przez opiekunów SKO: Dorotę Atłas i Dorotę Piórkowską-Ziębę.

/D.Piórkowska-Zięba/

Skip to content