Konkurs SKO

Działające w szkole SKO pod patronatem BS Limanowa zaprasza uczniów do udziału w konkursie  „Dlaczego oszczędzam w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”.Cele konkursu: Edukacja finansowa dzieci i młodzieży, popularyzacja oszczędzania oraz szerzenie wiedzy o działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej, w tym szczególnie:

  1. propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów,
  2. upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi jako niezbędnego składnika współczesnej gospodarki,
  3. propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO Banku Spółdzielczego w Limanowej, jako działania służącego wyrabianiu pozytywnych postaw, niezbędnych w dorosłym życiu,
  4. rozwijanie i uzupełnianie działań związanych z promowaniem i rozwijaniem talentów wśród dzieci poprzez edukację finansową,
  5. tworzenie i pogłębianie więzi uczniów z Bankiem, jak również rozwój umiejętności plastyczno-literackich.

Zadanie konkursowe: Przedmiotem konkursu jest wykonanie samodzielnie przez ucznia plakatu, wiersza lub opowiadania, które mają odpowiadać na pytanie związane z tematem Konkursu, tj. „Dlaczego oszczędzam w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”.

Prace konkursowe muszą uwzględniać następujące kryteria:

  1. plakat – wykonany dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.) – format pracy od A4 do A3. Prace plastyczne należy dostarczyć w oryginale – na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy.
  2. wiersz – napisany w dowolnej formie na maksymalnie 8 zwrotek, w wersji papierowej (czcionka – 12 Times New Roman, tytuł poezji, imię i nazwisko autora, wiek, szkoła).
  3. opowiadanie – w wersji papierowej, w formacie A4 w objętości nie przekraczającej 1 strony znormalizowanego maszynopisu (czcionka – 12 Times New Roman, odstępy 1,5,  imię i nazwisko autora, wiek, szkoła). 

Konkurs składa się z następujących etapów:

I etap konkursueliminacje szkolne – 08.01.2018 r. – 31.03.2018 r. – wykonanie plakatu, wiersza lub opowiadania na temat: „Dlaczego oszczędzam w SKO
w Banku Spółdzielczym w Limanowej”. Następnie wybranie trzech najlepszych prac w każdej z kategorii i przesłanie ich do Banku.

II etap konkursu – wyłonienie laureatów – Komisja konkursowa spośród prac przesłanych do Banku z każdej szkoły wyłoni 30 laureatów Konkursu.

III etap konkursuuroczysty finał połączony z prezentacją prac22.05.2018 r.  Komisja konkursowa nagrodzi 30 laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.

Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie proszeni są o zgłoszenie się do biblioteki.

Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 31.03. 2018 r.

 

Skip to content