Mikołajki w naszej szkole

Śladem ubiegłych lat pan dyrektor Albert Golonka wraz z Radą Rodziców ZSP nr 4 zorganizowali Festyn Mikołajkowy. Dzieci mogły spotkać się ze świętym Mikołajem oraz poszaleć na sali gimnastycznej. Głównymi atrakcjami zabawy było dmuchane  miasteczko, kostiumy świąteczne oraz słodycze.

5 grudnia panował u nas szczególny klimat, przede wszystkim za sprawą szanownego Gościa. Mikołaj dotarł do szkoły z workiem pełnym słodkości, co nasi uczniowie przyjęli bardzo entuzjastycznie. Było dużo radości i uśmiechów. Przejęte i uradowane buźki, zwłaszcza najmłodszych dzieci, potwierdziły, że wierzą w Mikołaja i niecierpliwie Go oczekują. Po spotkaniu z Mikołajem na maluchy czekały dmuchane zjeżdżalnie i zamki do skakania.

Dyrekcja ZSP nr 4 w Limanowej szczególne podziękowania składa na ręce sponsorów:

  • Państwu Małgorzacie Obrzut oraz Monice i Januszowi Etgensom, właścicielom Delikatesów Centrum Łososina Górna,
  • Państwu Marii i Janowi Bubulom, właścicielom sklepu „Kamraty”,
  • Państwu Stanisławie i Jerzemu Rosiek,
  • Radzie Rodziców ZSP nr 4 w Limanowej,
  • Państwu Dorocie i Grzegorzowi Wróblom. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca, bez których ta impreza by się nie odbyła: rodzicom (pani przewodniczącej Rady Rodziców Agacie Kęsce, której entuzjazm zarażał wszystkich przybyłych, pani Jolancie Banach, pani Katarzynie Gaik, pani Karolinie Golonce) oraz nauczycielom sprawującym opiekę nad uczniami.

Skip to content