Dzień Edukacji Narodowej i Święto Patrona Szkoły

„Nauczyciel to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?”

13 października 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej oraz święta Patrona Szkoły- św. Jana z KętSwoją obecnością uroczystość  zaszczycili goście: Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewiczproboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych ks. dr Kazimierz Fąfara, Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP nr 4 Agata Kęska wraz z Małgorzatą Jonak oraz Przewodniczącą Rady Rodziców Przedszkola nr 4 Edytą Wyżycką.

Zaproszonych gości,  Dyrekcję, nauczycieli, pracowników obsługi i uczniów powitała piękna dekoracja, na której umieszczona była sentencja Cypriana Kamila Norwida „Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce.” Akademię otworzył pan Dyrektor Albert Golonka, witając gości, przybliżając zebranym historię i ideę Dnia Edukacji Narodowej oraz składając wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji  najlepsze życzenia. Dyrektor nadmienił, że święto Komisji Edukacji Narodowej zbiega się ze świętem patrona naszej szkoły – świętego Jana z Kęt.  Jan, człowiek głębokiej wiary, za jedną z najważniejszych wartości uznawał naukę i to jej podporządkował całe swoje życie. Nie bez powodu zatem nasza szkoła (już od 1992 r.) nazwana jest jego imieniem. Misją bowiem naszej szkoły jest wychowanie na chrześcijańskich i narodowych wartościach oraz krzewienie nauki w życiu każdego ucznia. Odzwierciedleniem tych celów jest motto wyhaftowane na szkolnym sztandarze „Nauką i pracą służymy Bogu i Ojczyźnie”.

Po krótkim wstępie, nauczyciele wyróżniający się w poprzednim roku szkolnym otrzymali nagrody Burmistrza i nagrody Dyrektora.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Pan Burmistrz Władysław Bieda mówił o roli zawodu nauczyciela w kształtowaniu postaw młodych ludzi, a pani Jolanta Juszkiewicz, odwołując się do sentencji Norwida, zwróciła uwagę na poświęcenie i serce jakie nauczyciele wkładają w swoją pracę. Członkinie Rady Rodziców Szkoły i Przedszkola życzyły całemu gronu powodzenia w dalszej pracy i złożyły na ręce pana Dyrektora i pani Wicedyrektor symboliczne upominki. 

Po wystąpieniach gości została zaprezentowana, doskonale przygotowana przez pana Krzysztofa Biernata, część artystyczna pt. „Mój nauczyciel, mój mistrz„, która w tym roku ukazywała szerokie spektrum talentów, jakimi mogą poszczycić się nasi uczniowie. Oprócz popisów muzycznych orkiestry pana Wojciecha Dudka, nie zabrakło pięknych recytacji i tańców. W pamięć zapadł szczególnie wzruszający wiersz Zbigniewa Herberta „Pan od przyrody„, rewelacyjnie wyrecytowany przez uczennice klasy trzeciej gimnazjum Agnieszkę Jankowską i Magdalenę Kociołek. 

 

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 pragnie podziękować wszystkim przybyłym gościom, że zaszczycili nas swoją obecnością.

Dziękujemy panu Burmistrzowi Władysławowi Biedzie i pani Przewodniczącej Rady Miasta Jolancie Juszkiewicz oraz Radzie Rodziców Szkoły i Przedszkola za życzenia!

Skip to content