Dziękujemy za 10 wspólnych lat!

Nasze grono pedagogiczne w nowym roku szkolnym zostanie uszczuplone o wspaniałego pedagoga  -panią Ewę Golińską-Kupiec, która zdecydowała się odejść na emeryturę.

We wtorek na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, dyrektor Albert Golonka wraz z całym Gronem Pedagogicznym, dziękował pani Ewie za 10 lat wspólnej pracy. Przypomniał, że pani Ewa, nie tylko wywiązywała się ze swoich obowiązków wzorowo, ale również wnosiła wiele nowych pomysłów i inicjatyw np. wyjazdy na „zieloną szkołę”. Jako nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego wyróżniała się kompetencją, życzliwym stosunkiem do kolegów i koleżanek z pracy, a przede wszystkim wrażliwością na potrzeby uczniów. Jej lekcje pełne były urozmaiconych strategii nauczania, zachęcania do rozwijania myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu. Nie obawiała się pracy z uczniami trudnymi, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nigdy się nie poddawała, o sukces każdego dziecka walczyła zacięcie.

Na ostatniej Radzie pani Ewa Golińska-Kupiec, we wzruszającej przemowie, podzieliła się z gronem powodami swojego odejścia, podziękowała za wspólną pracę i obiecała, że nie zapomni o Nas i z przyjemnością będzie przyjmować zaproszenia na wszelkie uroczystości szkolne.

Oficjalne pożegnanie i podziękowania dla pani Ewy będą miały miejsce podczas akademii rozpoczęcia nowego roku szkolnego 4 września.

Ewka! Dziękujemy!

 Najważniejsze jest spełnianie marzeń. Teraz masz znacznie więcej czasu, by je spełnić!

Skip to content