Uczennice ZSS nr 4 w Limanowej na XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Gabriela Dudek i Daria Kokot uczennice klasy 3Ga  z ZSS nr 4 w Limanowej brały udział w projekcie edukacyjnym i obywatelskim zorganizowanym przez Kancelarię Sejmu, w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Instytutem Pamięci Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji pod tytułem Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej.

Podczas realizacji zadania rekrutacyjnego dziewczęta były wpierane przez swoją nauczycielkę panią Ewę Binek. Bardzo dobrze wywiązały się z zadania  (bliżej opisywaliśmy je na http://www.zss4.limanowa.pl/gabriela-dudek-i-daria-kokot-poslankami-na-sejm-dzieci-i-mlodziezy/) i w nagrodę zostały posłankami na Sejm Dzieci i Młodzieży, którego posiedzenie odbyło się 1 czerwca w Dniu Dziecka.

Dziewczęta w Warszawie spędziły dwa dni. Pierwszego dnia zwiedzały najważniejsze zabytki stolicy. Miały zapewniony nocleg i wyżywienie. Drugiego dnia przed oficjalnymi obradami, które otworzył marszałek Marek Kuchciński, uczestnicy mieli szanse zwiedzić budynek sejmu, zapoznać się z ofertami partyjnych młodzieżówek oraz porozmawiać ze znanymi politykami. Młodzież została powitana przez sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzenę Machałek, przemawiał też rzecznik praw dziecka Marek Michalak oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Obrady budziły emocje, niektóre wystąpienia ściśle nawiązywały do obecnej polityki. Ostatecznie młodzi parlamentarzyści podjęli uchwałę. Wszyscy posłowie byli zgodni, że znaczącym problemem pozostaje brak wiedzy o lokalnych bohaterach.

Treść uchwały dostępna na: http://www.sejm.gov.pl/media8.nsf/files/EPIA-AMWH4E/%24File/Uchwa%C5%82a%20XXIII%20sesji%20Sejmu%20Dzieci%20i%20M%C5%82odziezy%20z%20dnia%201.06.2017%20r..pdf

/E.B./

Skip to content