Limanowski Głos Profilaktyki

Uczennice kl. 3A Anita Michalik, Marcela Piórkowska i Sylwia Stańdo, pod opieką pani Małgorzaty Witkowskiej, 1 czerwca wzięły  udział w  happeningu z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą LIMANOWSKI GŁOS PROFILAKTYKI. Jest on realizowany w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”  pod nazwą:  Ogólnopolski Głos Profilaktyki oraz kampanii  „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”  w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Imprezę zorganizowały:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej oraz I LO w Limanowej wspólnie z partnerami: Powiatem Limanowskim, Komendą Powiatową Policji w Limanowej, Miastem Limanowa, Gminą Limanowa, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej oraz Auto-Moto Klubem.

Uczestnikami happeningu byli  zaproszeni goście oraz uczniowie i nauczyciele szkół z powiatu limanowskiego.

Ponieważ główną ideą spotkania było promowanie ”Mody na życie bez uzależnień„, dlatego wykład ks.dr-a J. Smolenia poświęcony przyczynom popadania młodzieży w pułapkę uzależnień był ważnym punktem programu. Ponadto młodzież mogła brać udział w panelu dyskusyjnym oraz uczestniczyć w pokazach ratownictwa medycznego i strażackich lub kibicować podczas meczu piłki nożnej, który rozegrali strażacy z policjantami.

Kulminacyjnym punktem imprezy był o godz. 12:00  „ZRYW WOLNYCH SERC” – gest realizowany w tym samym czasie i formie na terenie całego kraju, polegający na uprzednim położeniu prawej dłoni na sercu i wybijaniu przez 60 sekund jego rytmu. Dlaczego zryw? Chodzi o energię myśli i działania. Chodzi o jedność w całym kraju. Chodzi o powstańczy zryw walki i troski. Walki o dzieci i młodzież, o ich zdrowie, o ich wolność, o ich odpowiedzialne relacje rówieśnicze, relacje z młodszym i starszym pokoleniem. Ten gest niech stanie się symbolem naszej wolności od uzależnień.

/M.W./

Skip to content