Dzień Komisji Edukacji Narodowej i święto Patrona Szkoły św. Jana z Kęt

 „Przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.

/św. Jan Paweł II/

13 października 2016 r. w Zespole Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej oraz święta Patrona Szkoły- św. Jana z Kęt W tym roku szkolnym część artystyczną przygotowała pani Zofia Pachut wraz ze swoją klasą 5 a. Niezastąpiony, jak zwykle, okazał się pan Wojciech Dudek, odpowiedzialny za oprawę muzyczną.

Swoją obecnością uroczystość  zaszczycili goście: Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, wiceprzewodniczący Rady Miasta Leszek Woźniak, Jan Winiewski, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych ks. dr Kazimierz Fąfara, przewodnicząca Rady Rodziców ZSS nr 4 Agata Kęska oraz Rady Rodziców Przedszkola Edyta Wyżycka.

Zaproszonych gości,  Dyrekcję, nauczycieli, pracowników obsługi i uczniów powitała piękna dekoracja, na której umieszczony był portret św. Jana Kantego z sentencją „z prawdziwą pokorą szła wielka prostota” . Akademię otworzył pan Dyrektor Albert Golonka, witając gości, przybliżając zebranym historię i ideę  Dnia Edukacji Narodowej oraz składając wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji  najlepsze życzenia. Życzenia dla całego grona pedagogicznego przesłali również Radny Miasta Limanowa Wiesław Sędzik, Prezez ZNP Limanowa Elżbieta Mordarska i Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 5 w Limanowej Marcin Gołuszka. Dyrektor nadmienił, że święto Komisji Edukacji Narodowej zbiega się ze świętem patrona naszej szkoły – świętego Jana z Kęt – patrona Polski, archidiecezji krakowskiej i Krakowa; profesorów, szkół katolickich oraz  „Caritasu”.

Po wystąpieniu Dyrektora została zaprezentowana doskonale przygotowana część artystyczna, która w tym roku ukazywała szerokie spektrum talentów, jakimi mogą poszczycić się nasi uczniowie.

Skip to content