Projekt „Wiedza-Tolerancja-Integracja

W miniony piątek w naszej szkole  w ramach projektu „Wiedza-Tolerancja-Integracja” odbyły się pogadanki edukacyjne z zakresu kultury, historii, zwyczajów Romów. Rozmowy z uczniami prowadzili Krzysztof Popiela, pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Romów oraz Sylwia Szczerba, reprezentująca tą społeczność.

Według twórców projektu zwiększenie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej kultury, historii i zwyczajów Romów, przyczyni się do zwiększenia tolerancji we wzajemnych stosunkach.

Skip to content