Pożegnaliśmy Pana Zbigniewa Wilka

23.10.2015 r. pożegnaliśmy z żalem długoletniego nauczyciela naszej szkoły pana Zbigniewa Wilka.

Zbigniew Wilk urodził się 4 grudnia 1962 r. w Limanowej. W 1981 roku ukończył  Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w klasie o profilu matematyczno – fizycznym, w roku 1984

Studium Pedagogiczne w Nowym Sączu, a w  1990 roku wyższe studia magisterskie w zakresie wychowania technicznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Ukończył też specjalistyczny kurs na wykładowcę i instruktora kształcenia kierowców, warsztaty Edukacja Komunikacyjna, a w 1998 roku studia podyplomowe z informatyki.

Przygotowywał młodzież do konkursów wiedzy technicznej, konkursów wiedzy o ruchu drogowym, których był współorganizatorem. Pracował w komisjach konkursowych.
Za swoją pracę otrzymywał wyrazy uznania: podziękowanie od Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Nowym Sączu, List gratulacyjny Burmistrza Miasta Limanowa, Nagrodę Dyrektora oraz dyplom uznania Kuratora Oświaty w Krakowie.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział nauczyciele, delegacje uczniów i rodziców oraz Poczet Sztandarowy. Mowę pożegnalną na cmentarzu wygłosił w imieniu społeczności szkolnej Pan Dyrektor Albert Golonka.

Skip to content