Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

8 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Limanowej odbyło się szkolenie koordynatorów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Uczestniczyły w nim policjantki z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz koordynatorzy projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. ZSS nr 4 reprezentowała koordynatorka programu pani pedagog Małgorzata Witkowska.

Certyfikat „ Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”, który posiada nasza szkoła  jest dokumentem prestiżowym, przyznawanym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – na okres dwóch lat, a następnie na okres pięciu lat. Po spełnieniu kolejnych kryteriów wynikających z regulaminu szkoła może ubiegać się o tytuł Lider Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
ZSS nr 4  aktualnie ubiega się o przedłużenie certyfikatu na pięć lat.

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa jest to kompleksowy system, oparty na wzajemnej współpracy szkoły, rodziców, samorządu lokalnego, policji, straży pożarnej, rady osiedla, parafii oraz innych instytucji, organizacji i stowarzyszeń .  Wspólnym celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk występujących w szkole, które diagnozuje się na podstawie badań ankieterskich. Dyrekcja i grono pedagogiczne przy współpracy z w/w podmiotami podejmuje szereg przedsięwzięć profilaktycznych i organizacyjnych skutkujących nadaniem  „Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne wysiłki zaowocują  zwiększeniem faktycznego bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Do pobrania:

Procedury w sytuacjach kryzysowych:

  1. procedury w sytuacjach kryzysowych
  2. procedura – telefon komórkowy
  3. procedura niebieskiej karty
  4. procedura korzystania z monitoringu

ZPB 2014-2016

img1

img2

img3

img4

Skip to content