Komunikat

29.04, 30.04, 2.05 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Świetlica pełni zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

Skip to content