Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Nadszedł upragniony, dla uczniów i nauczycieli, dzień – koniec roku szkolnego. 24 czerwca w piątek pożegnaliśmy ósme klasy szkoły podstawowej i rozpoczęliśmy wakacje.

Dzień rozpoczęto niecodziennym wydarzeniem. Z inicjatywy uczniów klas ósmych i ich wychowawców pani Jolanty Szumilas i pana Krzysztofa Biernata została zakopana Kapsuła Czasu. Włożono do niej symbole naszych czasów: maseczkę, paszport covidowy, zdjęcia dokumentujące pomoc Ukrainie oraz list do potomnych. Być może wnuki obecnych absolwentów odkopią kapsułę za 100 lat?

Następnie wszyscy udali się na mszę św. w kościele pw. Wszystkich Świętych, odprawioną przez naszego katechetę ks. Rafała Budzika. 

Uroczystą akademię rozpoczął dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 Albert Golonka. Najpierw przywitał przybyłych gości: radnego Miasta Limanowa Wiesława Sędzika, radną Gminy Limanowa i zarazem sołtys Koszar Zuzannę Kolawę, radnego Gminy Limanowa Daniela Łąckiego, proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych ks. dr Kazimierza Fąfarę oraz przewodniczącą Rady Rodziców Edytę Wyżycką. Większość gości zabrała głos i życzyła uczniom wesołych wakacji. 

Spotkanie było również okazją do pożegnania dwóch nauczycieli ks. dr Kazimierza Fąfary oraz Zdzisława Sułkowskiego, którzy kończą pracę w naszej szkole. Ci wspaniali pedagodzy na długo zapiszą się w naszej pamięci i są zawsze mile widziani w progach szkoły.

W swoim przemówieniu dyrektor zwrócił uwagę na trudności jakie pojawiły się w wyniku wybuchu wojny na Ukrainie. Przypomniał także najważniejsze sukcesy naszych wychowanków: II miejsce w województwie w konkursie „Odblaskowa Szkoła”, w którym pokonaliśmy 159 szkół, przejście grupy teatralnej „Bajtek” do finału prestiżowego  37. FESTIWALU DZIECI I MŁODZIEŻY „BAJDUREK”, wysokie wyniki sportowe na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim oraz sukcesy artystyczne naszych romskich uczniów na Limanowski Talent Show.

Następnie pan radny Wiesław Sędzik przekazał w imieniu Burmistrza Miasta Limanowa pana Władysława Biedy listy gratulacyjne dla uczniów z Grupy Teatralnej „Bajtek” za wojewódzki sukces w finale „Bajdurka”.

Dużą część swojego przemówienia poświęcił integracji społeczności romskiej. Integrację wzmocniła wspólna wycieczka do Warszawy, na której, w odpowiedzi na zaproszenie Pierwszej Damy, uczniowie zwiedzili Pałac Prezydencki i rozmawiali osobiście z Panią Prezydentową, a także organizacja przy współpracy z nauczycielami ze świetlicy na Koszarach Międzynarodowego Dnia Romów. 

Na końcu zwrócił się do absolwentów. Przypomniał, że przed nimi wiele trudnych decyzji – pierwszą z nich jest wybór nowej szkoły. Życzył im, aby dokonali go z rozwagą oraz by budowali swoją przyszłość na mądrości, którą tyle lat zdobywali w  naszej szkole. Dyrektor podziękował także wszystkim, którzy byli oparciem w roku szkolnym: pani wicedyrektor Dorocie Atłas za współpracę w kierowaniu naszą szkołą, Gronu Pedagogicznemu za jego wkład w rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz kształtowaniu uczniowskich postaw, władzom samorządowym miasta Limanowa za wsparcie w działaniach naszej szkoły, Radzie Rodziców za wsparcie w działaniach naszej szkoły, rodzicom za wsparcie swoich dzieci w procesie wychowania i za działania na rzecz naszej szkoły. Wyraził nadzieję, że proces wychowawczy, zapoczątkowany kilkanaście lat temu w murach tej szkoły, zaowocuje sukcesami w dorosłym życiu dzieci.

Klasy ósme stanęły na wysokości zadania i pożegnały się  wzorowo. Przygotowały program artystyczny, w którym nie brakowało chwil zadumy nad czasami, w których przyszło nam żyć. Nie obyło się bez łez, wzruszające chwile skruszyły nawet najtwardsze serca.

Życzymy wszystkich spokojnych wakacji, aby były one czasem dobrego odpoczynku i nabierania sił do dalszej nauki!

Skip to content