Gramy zmysłami

Przez ten rok szkolny w naszej szkole realizowany był Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami”. Głównym celem projektu było poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów, wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci oraz stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych. Dzieci podczas zajęć rewalidacyjnych wykonywały zadanie w tematyce danego miesiąca np. ścieżka sensoryczna, dotyk, smak, słuch, wzrok.

certyfikat-dla-placówki-Copy

Skip to content