Fizyka w naszej szkole

Uczniowie klas siódmych i ósmych w ciągu roku szkolnego poznawali fundamentalne prawa opisujące przyrodę oraz procesy w niej zachodzące. Fizyka jest nauką przyrodniczą, ma duże znaczenie w rozwoju innych nauk przyrodniczych, sztuki i techniki. Zadania do wykonania to np. wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk, podawanie ich przykładów w otaczającym nas świecie, zaplanowanie, przeprowadzanie obserwacji, doświadczeń i wyciąganie wniosków, korzystanie i analizowanie informacji z materiałów źródłowych.

Uczniowie chętnie angażowali się do przygotowywania, wykonywania i prezentowania wyników na forum klasy.

Przykładowe zagadnienia i działania:

Klasy siódme:

 1. Wykonywanie pomiarów (przeprowadzanie doświadczeń, analiza danych i interpretacja uzyskanych wyników).
 2. O oddziaływaniach w przyrodzie.
 3. Pomiar siły.
 4. Zjawisko dyfuzji, kontrakcji, konwekcji.
 5. Projekt klasowy „Prędkość wokół nas”.
 6. Oddziaływania międzycząsteczkowe, napięcie powierzchniowe.
 7. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.
 8. Wpływ oporów ruchu na czas spadania ciała.

Klasy ósme:

 1. Oddziaływania elektrostatyczne.
 2. Przewodniki i izolatory.
 3. Elektryzowanie przez dotyk, indukcję.
 4. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego.
 5. Projekt „Żarówka czy świetlówka”.
 6. Oddziaływania magnetyczne.
 7. Ruch drgający.
 8. Wysokość i głośność dźwięku.
 9. Zjawisko załamania światła.
 10. Złudzenia optyczne.

Galeria zdjęć:

 

Skip to content