Projekty w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów

Miasto Limanowa realizuje w 2022 roku następujące projekty w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030:

1.      ,,Wycieczka integracyjna do Warszawy – 3-dniowa”

Celem dotacji jest zorganizowanie wycieczki do Warszawy dla dzieci romskich i nieromskich.

Na realizację zadania Miasto Limanowa otrzymała dotację ze Skarbu Państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w wysokości 32 725 zł.

  1. ,,Ubezpieczenie uczniów romskich”

Celem dotacji jest objęcie ubezpieczeniem uczniów romskich w szkołach i przedszkolach.

Na realizację zadania Miasto Limanowa otrzymała dotację ze Skarbu Państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w wysokości 840 zł.

Zadania realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 w Limanowej

  1. ,,Asystent społeczności romskiej”

Celem dotacji jest zatrudnienie i koordynacja pracy asystenta społeczności romskiej.

Na realizację zadania Miasto Limanowa otrzymała dotację ze Skarbu Państwa w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w wysokości 44 078 zł.

Jednostką odpowiedzialną za realizacje programu na terenie Miasta Limanowa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

„Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”

Skip to content