Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Nasi uzdolnieni uczniowie z klas siódmych wystąpili dziś przed swoimi kolegami podczas uroczystej akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Program artystyczny przygotowany został pod nadzorem pani Ewy Kruczek i pani Bożeny Daniel, nad oprawą muzyczną czuwał pan Wojciech Dudek, a piękne dekoracje były zasługą pani Jolanty Pawlik.

Młodzież przybliżyła zgromadzonym historię uchwalenia najważniejszego dokumentu w państwie. Nie zabrakło pięknych recytacji oraz tradycyjnego utworu „Witaj Majowa Jutrzenko”. 

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją.

Skip to content