Międzynarodowy Dzień Romów w naszej szkole

W naszej szkole odbyła się dziś uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Romów. Święto to zostało ustanowione na IV Kongresie Międzynarodowego Związku Romów i obchodzone jest corocznie od 1990 r.

Przybyłych na uroczystość gości przywitał dyrektor szkoły pan Albert Golonka. Swoją obecnością zaszczycili nas pan Tomasz Ocetkiewicz – Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, pani Jolanta Nawalany – Kierownik Oddziału do Spraw Organizacji i Współpracy z Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi, ks. Krzysztof Majerczak – wicedyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej, ks. dr Kazimierz Fąfara – proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej, pan Jan Skrzekut – wójt Gminy Limanowa, pani Edyta Wyżycka – przewodnicząca Rady Rodziców w ZSP nr 4 w Limanowej.

Uczniowie zaprezentowali ciekawy program artystyczny przygotowany pod nadzorem nauczycieli ze świetlicy romskiej Ćavengry na Koszarach: Agnieszki Kapturkiewicz, Ewy Golińskiej – Kupiec, Anny Ślusarczyk oraz asystentki romskiej Jolanty Kądziołki. Wykonanie prac plastycznych zdobiących tablice na sali gimnastycznej nadzorowała Jolanta Pawlik.

Do naszej szkoły uczęszcza 19 uczniów romskich, dlatego bardzo ważna jest ścisła współpraca ze wspólnotą romską. Jest ona możliwa dzięki pracy naszej asystentki kulturowej pani Jolanty Kądziołki, której wysiłki zostały docenione w tym roku szkolnym przez ministra edukacji. Pani Jolanta otrzymała od niego Medal Komisji Edukacji Narodowej. Niezwykle ważne jest też dla nas zaangażowanie nauczycieli ze świetlicy romskiej na Koszarach, którzy na co dzień pomagają uczniom romskim w problemach z jakimi się borykają.

Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie było okazją do poszerzenia wiedzy o barwnej kulturze, o zwyczajach i tradycji współczesnych Romów.

 

 

Skip to content