Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej odbyły się w naszej szkole 12 października.

Na dużej sali gimnastycznej zgromadzili się przedstawiciele trójek klasowych, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Miasta Limanowa pan Władysław Bieda, przewodnicząca Rady Miasta pani Jolanta Juszkiewicz, kierownik Wydziału Oświaty pani Halina Waktor, przewodnicząca Rady Rodziców pani Edyta Wyżycka oraz jej zastępca pan Daniel Łącki.

Dzień Nauczyciela to tradycyjnie czas docenienia belfrów i jest okazją do wręczenia nagród, zarówno burmistrza, jak i dyrektora. Otrzymali je nauczyciele, którzy w poprzednim roku szkolnym wyróżnili się swoją pracą.  Nagrody Burmistrza otrzymali: pan dyrektor Albert Golonka, pani wicedyrektor Dorota Atłas oraz pani Danuta Ługowska. Nagrodami dyrektora nagrodzeni zostali: pani Ewa Binek, pan Krzysztof Biernat, pani Justyna Golonka, pani Katarzyna Golińska, pan Janusz Matras, pani Zofia Pachut, pani Jolanta Szumilas, pan Zdzisław Sułkowski, pani Małgorzata Witkowska, pani Jolanta Pawlik oraz pani Renata Furtak, pani Aneta Golonka i pan Andrzej Janik.

Dyrektor Albert Golonka podziękował wszystkim swoim pracownikom za sumienną pracę i życzył im docenienia przez uczniów, rodziców oraz władze samorządowe. 

W trakcie uroczystości zostały także ogłoszone wyniki konkursu na „Najciekawszy plakat o kraju europejskim„, zorganizowanego w ramach obchodów Dnia Języków Obcych. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów o różnych krajach europejskich oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań językowych. Zespoły klasowe pracowały razem co wzmocniło integrację po zdalnym nauczaniu. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Urząd Miasta Limanowa, a wręczył je pan Burmistrz Władysław Bieda.  W kategorii klas 1-3 pierwsze miejsce ex aequo otrzymały klasy 2a oraz 3b, w kategorii klas 4-8 wygrała klasa 4b, a klasa 8a została wyróżniona. Konkurs zorganizowały nauczycielki języków obcych: pani Ewa Binek oraz pani Adela Ogiela.

Podczas uroczystości widzowie mieli także przyjemność oglądnąć spektakl pt. „Legenda o Janosiku” w wykonaniu Grupy Teatralnej „Bajtek” pod kierownictwem pani Danuty Ługowskiej oraz pani Jadwigi Kazana. Przedstawienie to było wcześniej z sukcesem transmitowane dla Słowaków w ramach mikroprojektu „Literatura bez granic – transgraniczne związki literackie” realizowanym przez Bibliotekę Miejską w Limanowej i Bibliotekę w Dolnym Kubinie.

Część artystyczną w tym roku przygotowali uczniowie klasy 4a z panią Jolanta Pawlik, pan Wojciech Dudek odpowiedzialny był  za stronę muzyczną. Uczniowie wierszem i piosenką podziękowali nauczycielom za trud włożony w wychowanie dzieci i młodzieży, za uśmiech, serce i cierpliwość.

Skip to content