Szkolny Dzień Profilaktyki

Pandemia coronawirusa sprawiła, że przez ostatnie dwa lata nauka głównie odbywała się zdalnie, a bezpośredni kontakt z koleżankami i kolegami był znacznie ograniczony. Po powrocie do szkoły okazało się , że pojawiają się liczne problemy, które należy przepracować, dlatego tegoroczny Szkolny Dzień Profilaktyki, który obchodziliśmy 30.09.2021r.  odbył się pod hasłem „ POROZMAWIAJMY O PROBLEMACH, KTÓRE NAS NURTUJĄ”.

W klasach od 4 do 8 odbyły się zajęcia profilaktyczne. Przeprowadzili je pedagodzy z Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień państwo Dominika i Marek Wąsikowie przy współpracy z panią pedagog Małgorzatą Witkowską.

Środki na organizację spotkań przekazał Urząd Miasta Limanowa w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Tematyka była różnorodna:

Kl.8a,7a,6a – Nastoletnia depresja. „Pamiętaj! Każdy problem da się rozwiązać!”

Kl.8b – Inteligencja emocjonalna. „Jak budować silne relacje i odnosić sukcesy?

Kl.7b – Używki wśród nastolatków. „Szanuj zdrowie! Stop uzależnieniom!”

Kl. 5a – Przemoc i agresja w szkole.” Nie poddawaj się przemocy, szukaj wśród innych pomocy”,

Kl.4a – Komunikacja interpersonalna. „Żeby się porozumieć, trzeba się zrozumieć”.

Kl.4b – Rozpoznawanie emocji. „Co to są emocje i jak je rozpoznać?”

Mamy nadzieję, że dzisiejszy Szkolny Dzień Profilaktyki  zapadnie w pamięci uczestników zajęć, a zdobyta wiedza posłuży do poszukiwania właściwych rozwiązań.

 

Skip to content