Międzynarodowy Projekt Edukacyjny – Emocja

Nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym – Emocja.

Projekt ma na celu doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych, rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości. Zajęcia służą aktywizacji dzieci i młodzieży do zrozumienia emocji i uczuć innych osób, wychowania do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
Koordynatorem projektu jest pani psycholog Elżbieta Orzeł-Pociecha.
Skip to content